Bielsko-Biała miastem wojewódzkim

i

Autor: Cavatina

Bielsko-Biała

Bielsko-Biała stolicą Województwa Podbeskidzkiego? Prezydent jest na tak

Czy w Polsce powstanie nowe województwo? Petycja w tej sprawie trafiła do bielskiego magistratu. Jej autor domaga się utworzenia Województwa Podbeskidzkiego, z siedzibą wojewody i sejmiku w Bielsku-Białej. Swoje stanowisko w tej sprawie przedstawił prezydent miasta Jarosław Klimaszewski.

Mieszkańcy Podbeskidzia mają chrapkę na własne województwo

Mieszkańcy Bielska-Białej i okolic nie ustają w dążeniach do utworzenia niezależnego województwa. Sam pomysł wcale nie jest nowy.

W latach 1975–1998 miasto było stolicą województwa bielskiego. Dopiero w wyniku reformy administracyjnej utraciło swój status i zostało włączone w granice "nowego" województwa śląskiego, złożonego z dawnych województw katowickiego, bielskiego i częstochowskiego.

Bielsko-Biała cudem województwa śląskiego 2024. "Mały Wiedeń" zachwyca na zdjęciach:

Petycja w sprawie utworzenia Województwa Podbeskidzkiego

Wiele osób uważa, że poprzedni układ administracyjny był dla Bielska-Białej korzystniejszy, szczególnie pod względem dynamiki rozwoju. Jak pisaliśmy w maju, do urzędu miasta wpłynęła nawet oficjalna petycja w tej sprawie.

Wnoszę o podjęcie przez Radę Miejską w Bielsku-Białej apelu do uprawnionych organów Państwa Polskiego, organów samorządu oraz wszystkich parlamentarzystów z regionu Podbeskidzia o zainicjowanie działań i utworzenie Województwa Podbeskidzkiego z siedzibą wojewody i sejmiku województwa w Bielsku-Białej - przeczytamy w petycji.

Jak sugeruje autor, rada miasta powinna wysłać apele do władz państwowych w sprawie utworzenia Województwa Podbeskidzkiego do 2029 roku. Równocześnie apele z prośbą o poparcie starań powinny trafić do wójtów, burmistrzów i prezydentów sąsiednich miast i gmin oraz parlamentarzystów.

Prezydent Bielska-Białej poprze apel do władz państwowych

Do pomysłu odniósł się Jarosław Klimaszewski, prezydent Bielska-Białej. W odpowiedzi na petycję zaznaczył, że "nie sprzeciwia się przyjęciu przez Radę Miejską w Bielsku-Białej apelu do uprawnionych organów Państwa Polskiego, organów stanowiących i wykonawczych gmin z terenu byłego województwa bielskiego oraz do parlamentarzystów z regionu Podbeskidzia w sprawie utworzenia Województwa Podbeskidzkiego z siedzibą wojewody i sejmiku województwa w Bielsku-Białej".

Zdaniem prezydenta Klimaszewskiego, uzyskanie przez Bielsko-Białą statusu miasta wojewódzkiego mogłoby umożliwić pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych, co z kolei stymulowałoby rozwój miasta jak i całego regionu Podbeskidzia. Jako przykłady takiego rozwoju wymienił realizację nowych inwestycji i programów społecznych oraz powstanie nowych miejsc pracy.

Przy czym włodarz zaznaczył, że jego wątpliwości budzi 4. punkt petycji, w którym autor domaga się "zobowiązania prezydenta Bielska-Białej do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, prowadzących do powołania Województwa Podbeskidzkiego" i składania kwartalnych raportów ze swoich działań radzie miejskiej.

W treści uzasadnienia do petycji autor nie precyzuje bowiem, jakie to czynności faktyczne i prawne miałbym podejmować celem doprowadzenia do powołania nowego województwa, a jasnym jest przecież, że ewentualna zmiana ilości województw w Polsce, nie leży w zakresie moich kompetencji i wymaga ingerencji ustawodawcy. O ile zatem chętnie przyłącze się do apelu Rady Miejskiej w Bielsku-Białej skierowanego do właściwych organów Rzeczypospolitej Polskiej lub też wystosuje własny apel skierowany do organów właściwych, o tyle nakładanie na mnie zobowiązania do podejmowania bliżej nieokreślonych czynności i składania z ich podjęcia kwartalnych sprawozdań budzi moje zastrzeżenia - napisał prezydent Klimaszewski.