Przychodnia w nowej odsłonie

i

Autor: Starostwo Powiatowe w Żywcu

Przychodnia Rejonowa w Żywcu przy ul.Piłsudskiego w nowej odsłonie. Właśnie zakończonono termomodernizację obiektu

2021-06-23 15:52

Przychodnia Rejonowa w Żywcu przy ul. Piłsudskiego 50 jest obiektem użyteczności publicznej w którym świadczone są usługi zdrowotne dla mieszkańców miasta Żywca. Budynek został oddany do użytku w roku 1985 i nosił nazwę Miejskiej Przychodni Rejonowej w Żywcu. Na przestrzeni lat oprócz podstawowej opieki zdrowotnej, w obiekcie usługi zaczęły oferować inne podmioty związane z działalnością medyczną.

Budynkiem tym zarządza w imieniu Powiatu Żywieckiego - Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu, a jego dyrektor Antoni Juraszek wielokrotnie zwracał się do Zarządu Powiatu o rozważenie kompleksowego remontu tego budynku.

-Inwestycja została zrealizowana w ramach projektu „Termomodernizacja Budynku Przychodni Rejonowej w Żywcu” przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO WSL 2014-2020. Wartość inwestycji wyniosła ponad 2,7 mln złotych, a wkład własny Powiatu to ponad 1,5 mln złotych – mówi Starosta Żywiecki Andrzej Kalata.

W ramach termomodernizacji wykonano: ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z położeniem nowej elewacji, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w całym obiekcie, izolację piwnic, instalację c.w.u., instalację c.o. wraz z podłączeniem do węzła ciepłowniczego, wymianę opraw oświetleniowych na LED, instalację pompy ciepła C.W.U. oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku. W ramach przebudowy i remontu budynku przeprowadzono: instalację windy dla osób niepełnosprawnych oraz nowego wejścia do budynku, wydzielenie p.poż klatki schodowej, oddymianie klatki, remont ścian klatki schodowej, wymianę instalacji wod-kan, instalację hydrantową, instalację elektryczną oraz instalację sieci LAN.Ponadto wykonano szereg prac remontowych w wybranych pomieszczeniach w tym: remont posadzek, remont sanitariatów, malowanie ścian, wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej, remont i malowanie korytarzy.

-Głównym celem zrealizowanego projektu było ograniczenia emisji CO2 do atmosfery, zmniejszenie energochłonności obiektu oraz poprawa estetyki budynku.-Zrealizowana przez nas inwestycja stanowi realny wkład Powiatu Żywieckiego w aktywną walkę ze smogiem na Żywiecczyźnie. Przyjmuje się, że termomodernizacja jednego obiektu wraz wymianą źródeł ciepła daje efekt jak w przypadku likwidacji „kopciuchów” aż w kilkuset budynkach jednorodzinnych – dodaje Starosta.

Obecnie w budynku przychodni funkcjonują między innymi: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZDROWIE (podstawowa opieka zdrowotna), Oddział Śląskiego Narodowego Funduszu Zdrowia oraz prywatne gabinety lekarskie.

Dane kontaktowe: Przychodnia Rejonowa w Żywcu, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 50, 34-300 Żywiec, tel: 338614691 lub 338614692.

Koszmarny wypadek w Jełowej! Autokar z dziećmi w rowie. Ranni w szpitalu!