konferencja prasowa w Szpitalu Żywiec

i

Autor: Agata Chmielowska

Jak przebiega akcja szczepień? Co z pogotowiem? Kiedy ruszy oddział kardiologiczny? A także szybka diagnostyka obrazowa i bezpłatne znieczulenia- to tematy, które między innymi poruszano na ostatniej konferencji w Szpitalu Żywiec.

2021-01-22 14:48

-Ogromna ilość zachorowań na COVID-19 sprawiła, że Szpital Żywiec został zobowiązany decyzją Ministra Zdrowia do stworzenia 30 łóżek dla Pacjentów zakażonych koronawirusem i oddział internistyczny musiał zostać czasowo przekształcony w covidowy. Po jego otwarciu w ciągu dwóch dni łóżka zostały zapełnione. Decyzją Ministra Zdrowia Szpital został zobligowany do zapewnienia kolejnych tzw. Łóżek covidowych. 15 stycznia Oddział Chorób Wewnętrznych został ponownie otwarty i obecnie dysponuje 60 miejscami-–mówi Dyrektor Zarządzający InterHealth Canada w Polsce.

 Dobro Pacjenta – to motto Szpitala. W związku z tym wdrażane są nowe technologie, produkty, w tym diagnostyka obrazowa. Zakupiony sprzęt diagnostyczny oraz wyspecjalizowany personel pozwalają na skrócenie czasu oczekiwania na rezonans magnetyczny bądź badanie tomografem w ramach NFZ do ok. 7-10 dni.

W najbliższym czasie Szpital wdroży system badania satysfakcji Pacjenta, by monitorować potrzeby lokalnej społeczności i podnosić jakość usług.

"Jeśli jesteście świadkami ciekawego wydarzenia w Waszej okolicy, piszcie do nas i ślijcie zdjęcia na online@grupazpr.pl!"

Dyrekcja Szpitala wyraża ogromną wdzięczność za wsparcie ze strony firm i organów lokalnych, które, zwłaszcza w czasie pandemii, przeznaczały środki na walkę z COVID-19 oraz na zakupy związane z bieżącym funkcjonowaniem Szpitala. To, w jakim miejscu znajduje się obecnie Szpital Żywiec, jest zasługą współpracy i zaangażowania ze strony Partnera Prywatnego oraz Starostwa, ale przede wszystkim Personelu Szpitala. Operacja przeniesienia do nowej lokalizacji była bardzo dobrze rozplanowana, a zaangażowanie ludzi i pełna mobilizacja sprawiły, że Pacjenci w ciągu 4 godzin zostali bezpiecznie przetransportowani i ulokowani w nowym miejscu.

Dyrektor składa wielkie podziękowania na ręce lekarzy, pielęgniarek oraz personelu, który wykazuje się wciąż wielką odwagą w walce z pandemią i stanął na wysokości zadania.

Współpraca między sektorem publicznym a prywatnym wygląda dobrze - mówił Wadim Kurpias . Od początku działania są zaplanowane i realizowane według harmonogramu, zgodnie z którym przeprowadzane są zmiany rozwojowe.

-Starosta bardzo wspiera Szpital w podejmowanych działaniach. Starostwo zorientowane jest na rozwój, szczególnie podkreśla potrzebę oddziału neurologicznego, którego braki są w tym momencie odczuwalne w całym regionie- mówi Andrzej Kalata – Starosta ŻywieckiNa pochwałę zasługuje sprawne przeniesienie Szpitala w okresie epidemicznym. Duże zaangażowanie urzędników pomogło usprawnić proces decyzyjny.

W Starostwie nacisk kładziony jest na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania zespołów ratowniczych i pogotowia ratunkowego na terenie powiatu żywieckiego. Podjęto kroki i skierowano pełną dokumentację do Wojewody w celu rejestracji jako podmiotu medycznego spółki już utworzonej pomiędzy Partnerem Publicznym i Prywatnym. Na ten moment utrzymanych zostanie 6 zespołów ratunkowych, jednak zauważona jest potrzeba pozyskania kolejnej jednostki. -Rzadko zdarza się w kraju sytuacja, kiedy w okresie zagrożenia epidemicznego i walki z pandemią podejmuje się tak wielkich przedsięwzięć, jak przeniesienie Szpitala. Odbyło się to jednak bardzo sprawnie. Dyrektor wyraża przekonanie, że w tak nowoczesnym obiekcie świadczone będą usługi na bardzo wysokim poziomie-mówi Antoni Juraszek – Dyrektor ZZOZ

-Za całą ideą powstania nowego Szpitala stoi chęć zapewnienia Pacjentom szerokiego wachlarza usług. Np. od 16 stycznia funkcjonuje już pododdział kardiologiczny. Doskonałą wiadomością dla mieszkańców Żywca i okolic jest fakt, iż Szpital Żywiec wyposaża własną pracownię hemodynamiczną, która da możliwość szybkiego leczenia zawału, czyli schorzenia, w którym liczy się każda minuta. W ubiegłym tygodniu dotarł zakupiony angiograf- informuje Małgorzata Świątkiewicz – Dyrektor Szpitala Żywiec.

Oddział Kardiologiczny jest przygotowywany tak, by w momencie gdy zostanie ogłoszony konkurs przez NFZ, Szpital mógł stanąć do przetargu na usługi kardiologiczne.

W pierwszym półroczu 2021 roku planowane jest również uruchomienie oddziału neurologicznego. Szpital ma w planie przeprowadzanie badań endoskopowych ze znieczuleniem. Jest to ogromny wyróżnik, ponieważ do gastroskopii i kolonoskopii w ramach NFZ Pacjenci nie są znieczulani. Szpitalu Żywiec zapewnia nie tylko dostępność badań, ale także ich komfort, by Pacjenci nie obawiali się wizyt lekarskich, zwłaszcza tych, których celem jest szybka diagnostyka onkologiczna.Badane jest również zapotrzebowanie na znieczulenie do porodu naturalnego, którego NFZ nie finansuje. Szpital Żywiec planuje uruchomienie ścieżki dyżurowej z dostępem do anestezjologa przez całą dobę. (posłuchaj ponżej)

Szpital Żywiec jest szpitalem węzłowym, gdzie dokonuje się szczepień pracowników sektora służby zdrowia. Na ten moment podano już ponad 1000 dawek. Szczepieni są nie tylko pracownicy ochrony zdrowia, ale również Pacjenci Zakładów Opiekuńczo Leczniczych oraz Domów Pomocy Społecznej- mówi Maria Mieleszko – Zastępca dyrektora ds. organizacyjnych Szpitala Żywiec ( posłuchj poniżej)

Spółka zapewnia opiekę medyczną w ramach POZ: Gilowice, Rychwałd i Koszarawa.

Szpital zatrudnia na chwilę obecną około 700 osób. Są to specjaliści, dzięki którym udało się również zapewnić Pacjentom szeroki dostęp do poradni, takich jak: chirurgia ogólna, neurologia, pulmonologia, onkologia, kardiologia, neurochirurgia, choroby zakaźne, gastroenterologia, ortopedia, ortopedia dziecięca, ginekologia, położnictwo, z których część działa w ramach kontraktu z NFZ. Na terenie Szpitala Żywiec funkcjonuje również centrum rehabilitacji dorosłych i dzieci wraz z dietetyką, psychologią oraz treningiem funkcjonalnym.

Niestety obecnie NFZ nie ogłasza nowych konkursów, w związku z czym nie możemy rozszerzyć usług refundowanych, jednak mamy do tego świetne warunki i będziemy składać nasze oferty, jak tylko będzie taka możliwość.

Maria Mieleszko-zatępca dyrektora ds organizacyjnych Szpitala Żywiec o akcji szczepień na Cowid 19
Małgorzata Świątkiewicz -dyrektoer Szpitala Żywiec o bezpłatnym znieczuleniu dla pacjentów
Kolejki ustawiają się do rejestracji do szczepień