Stacja uzdatniania wody w Wilkowicach

i

Autor: Michał W.

Skażona woda

Woda z ujęcia w Wilkowicach warunkowo przydatna do spożycia

PSSE w Bielsku-Białej stwierdziło warunkową przydatność do spożycia wody pochodzącej ze Stacji Uzdatniania Wody w Wilkowicach przy ul. Harcerskiej. To oznacza, że z wody można korzystać, ale tylko po jej uprzednim przegotowaniu.

Bielski sanepid pobrał próbki wody w dniach 28, 29 i 30 lipca. Ostatni wynik z laboratorium wskazał warunkową przydatność do spożycia wody z ujęcia w Wilkowicach. Co to oznacza?

W praktyce woda może być wykorzystywana do przygotowywania posiłków, mycia zębów, naczyń, owoców i warzyw, a także do kąpieli noworodków, osób z upośledzoną odpornością - pod warunkiem, że zostanie wcześniej przegotowana. Równocześnie sanepid zaleca odpuszczenie zalegającej wody w instalacjach wewnętrznych budynków.

Skażona woda w Wilkowicach. Bielski sanepid wykrył obecność groźnej bakterii w wodzie

26 lipca Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej wystosował komunikat do odbiorców wody z ujęcia w Wilkowicach (przy ul. Strażackiej 3). W wodzie wykryto obecność bakterii Escherichia coli oraz bakterii z grupy coli, w związku z czym wodę uznano za niezdatną do spożycia. Skażenie dotyczyło ok. 6,5 tys. odbiorców w Wilkowicach, części Bystrej i części Rybarzowic. Wodę dla mieszkańców dostarczano beczkowozami.

Następnego dnia (27 lipca) bielski sanepid poinformował, że obecności bakterii E. coli w wodzie nie potwierdzono, ale stwierdzono za to jej mętność i chlor wolny. Z tego względu wodę z sieci wodociągowej w Wilkowicach dopuszczono warunkowo do spożycia. Co w praktyce oznacza, że wodę można używać do celów spożywczych, mycia zębów, naczyń, owoców i warzyw oraz kąpieli, ale dopiero po przegotowaniu.

Kolejnego dnia (28 lipca) PSSE w Bielsku-Białej znów wykryło obecność bakterii z grupy coli, więc wodę po raz kolejny uznano za niezdatną do pożycia. Na ulice znów wyjechały beczkowozy, a mieszkańcy mogli korzystać z wody wodociągowej do spłukiwania toalet.

Najważniejsze wiadomości ze Śląska

i

Autor: Eska Link: https://www.eska.pl/slaskie/