Zasłużeni dla Powiatu - to między innymi Szpital Żywiec

i

Autor: Szpital Żywiec

Zasłużeni dla Powiatu Żywieckiego nagrodzeni podczas obrad XXVII sesji Rady Powiatu Żywieckiego

2021-08-30 17:55

Podczas poniedziałkowej sesji przekazano wyróżnienia dla zasłużonych w kategorii instytucja

Jednym z pierwszych punktów obrad było nagrodzenie Stowarzyszenia Integracyjnego EUROBESKIDY z Łodygowic. Statuetki przekazane zostały także dla Ratownictwa Medycznego - Działu Pomocy Doraźnej, Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu, Szpitala Powiatowego w Żywcu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu, a także Szpitala Żywiec. Jak zaznaczył starosta Andrzej Kalata - tytuł jest przyznawany jest tradycyjnie w dwóch kategoriach - osoba oraz instytucja. Tym razem jednak kapituła nie wyobrażała sobie, by po tak trudnym roku nie zmienić zasad i nie podziękować bezpośrednio zaangażowanym w walkę z pandemią - przyznał.

Za docenienie dwudziestopięcioletniej pracy Stowarzyszenia na rzecz osób borykających się z niepełnosprawnością - podziękował podczas sesji jego prezes Stanisław Hańderek. Stowarzyszenie od ćwierć wieku z powodzeniem popularyzuje i rozwija sport osób niepełnosprawnych z Żywiecczyzny i nie tylko, a w najbliższych pięciu latach planuje budowę specjalnego ośrodka, który ma powstać w Łodygowicach przy ulicy Kasztanowej.

- To wyróżnienie znaczy dla nas bardzo wiele - podkreślała dyrektor Szpitala Żywiec - Małgorzata Światkiewicz. - To znaczy, że widzicie, że doceniacie trud naszej pracy, wkład szpitala w ratowanie życia i zdrowia mieszkańców - to wyróżnienie należy się wszystkim naszym pracownikom każdego szczebla - przyznała. - Piotr Dziedzic, Kierownik Działu Ratownictwa Medycznego przyznał w swoim krótkim wystąpieniu, iż zwielką przyjemnością odebrał przyznane wyróżnienie. - Dziękujemy za docenienie i naszej pracy - w imieniu wszystkich pracowników starego szpitala, którzy dali z siebie wszystko, by dobrze wykonać zadanie, przed którym wszyscy stanęliśmy.

Po otrzymaniu wyróżnienia, dyrektor zarządzający InterHealth Canada w Polsce Wadim Kurpias oraz dyrektor Szpitala Żywiec Małgorzata Świątkiewicz - przedstawili radnym obecną sytuację nowej placówki.

Radni Powiatu podjęli również uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminom: Łodygowice, Rajcza, Lipowa, Węgierska Górka, Gilowice, Jeleśnia i Żywiec. Przedmiotem uchwały o pomocy finansowej był zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminom z terenu Powiatu Żywieckiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej to element realizacji przyjętej na lata 2020-2023 polityki wsparcia funkcjonowania na terenie Powiatu Żywieckiego ochotniczych straży pożarnych.

Podczas sesji wystosowano również apel do Właścicieli i Kierowników Aptek Ogólnodostępnych na terenie Żywca o podjęcie pełnienia dyżurów w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy - zgodnie z załącznikiem nr 2 Uchwały Rady Powiatu Nr XIX/232/2020 z 26 października 2020. Drugi z przygotowanych apeli - tym razem do Zarządu Kolei Śląskich - dotyczący przywrócenia połączeń kolejowych do stacji Zwardoń na linii Katowie - Żywiec - Zwardoń. Został wyłączony z obrad.

M jak miłość ZWIASTUN nowego sezonu. Rozwód Izy i Marcina, Franka w sukni ślubnej, ciało Mateusza znalezione w porcie!