Zabytek pozostanie jednak w rękach powiatu. Pałac Kęmpińskich nie wróci jednak do spadkobierców

i

Autor: Starostwo Powiatowe Żywiec

Zabytek pozostanie jednak w rękach powiatu. Pałac Kempińskich nie wróci jednak do spadkobierców

2022-01-29 20:12

Powiat będzie szukał środków zewnętrznych, by dobrze wykorzystać obiekt sąsiadujący bezpośrednio ze szkołą w Moszczanicy

Pałac jednak nie wróci do spadkobierców. Zabytek pozostanie własnością powiatu. - Powiat otrzymał ostateczną informację z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na temat rozstrzygnięcia roszczeń o zwrot nieruchomości tak zwanego Pałacu Kępińskich - potwierdza Stanisław Kucharczyk - wicestarosta żywiecki.

- Jak wynika z tego rozstrzygnięcia, nasza skarga jako powiatu została oddalona, więc była teoretycznie możliwość konieczności zwrotu tej nieruchomości. Jednak w międzyczasie ustawodawca dokonał zmiany przepisów kodeksu postępowania administracyjnego w ramach tak zwanego pakietu przepisów przeciwdziałających „dzikiej reprywatyzacji” wprowadzono zapisy, które w obecnym stanie prawnym - uniemożliwiają zwrot tej nieruchomości, która jest majątkiem powiatu żywieckiego - tłumaczy nasz rozmówca.

Roszczenia zwrotu pałacu - już kilka lat temu zgłaszali spadkobiercy rodziny Kępińskich. - Mimo nieuwzględnienia naszych wniosków i uzasadnień dotyczących - nie ma już mowy o zwrocie tej nieruchomości - wyjaśnia wicestarosta.

- Przepisy wprowadzone mocą nowelizacji postępowania administracyjnego w praktyce wykluczają możliwość zwrotu tej nieruchomości. Dlatego powiat przystępuje do przygotowania koncepcji i projektów co do przeznaczenia tego pałacu - dodaje.

Powiat zamierza także - co do zasady - zaskarżyć decyzję Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w formie skargi kasacyjnej.

Pałac pozostanie własnością powiatu
Ewa Farna z nową płytą w Radiu ESKA