Chcą przypomnieć loklaną poetkę

i

Autor: GOK Jeleśnia

XXVI Konkurs Recytatorski Poetów i Pisarzy regionu beskidzkiego im. Magdaleny Zawady niebawem w Jeleśni

2021-10-17 20:24

Gminny Ośrodek Kultury w Jeleśni już 26. raz organizuje konkurs recytatorski poświęcony pamięci lokalnej poetki Magdaleny Zawady - poetki opiewającej beskidzką przyrodę i folklor

Konkurs zaplanowano na 17 listopada. Spotkanie ma na celu popularyzację twórczości poetów i pisarzy regionu beskidzkiego, a także pobudzanie i rozwijanie zainteresowań poezją regionalną. 5. Zadaniem uczestnika  konkursu jest recytacja 2 utworów (poezja lub proza) poetów i pisarzy regionu beskidzkiego. Obowiązkowo jeden z utworów powinien być autorstwa właśnie Magdaleny Zawady. - Jak podpowiadają organizatorzy - warto sięgnąć również do twórczości: Wandy Miodońskiej, Anny Wernerowej, Feliksa Kantyki, Wawrzyńca Hubki, Katarzyny Gawron, Lucyny Szubel, Anny Baruś, Andrzeja Murańskiego, Walerii Prochownik, Augustyny Zborowskiej.

6.W konkursie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież wyłącznie z Gminy Jeleśnia. Jury oceniać będzie uczestników konkursu w trzech kategoriach wiekowych:

I kategoria: dzieci kl. I-III szkoły podstawowej II kategoria: dzieci kl. IV-VI szkoły podstawowej III kategoria: młodzież kl. VII-VIII szkoły podstawowej

Co będzie brało pod uwagę jury podczas konkursu - przede wszystkim dobór repertuaru. Prezentowany utwór dostosowany powinien być do możliwości wykonawczych recytatora. Istotna będzie także interpretacja oraz ogólny wyraz artystyczny.

Karty zgłoszenia – które znajdziecie na stronie GOK Jeleśnia należy dostarczyć lub przesłać e-mailem do 12 listopada 2021 roku na adres: Gminny Ośrodek Kultury w Jeleśni,34-340 Jeleśnia ul. Plebańska 1, email: jelesniagok@gmail.com

Co istotne - w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od organizatora, a będących następstwem działań organów administracji państwowej, sanitarnej itp., związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 organizator zastrzega sobie prawo do zmiany formy organizacji konkursu na online. W tej sytuacji zostanie opublikowany zmieniony regulamin.

Magdalena Zawada z zawodu była nauczycielką, a z potrzeby duszy- poetką. Napisała ponad 1000 wierszy. Jej wiersze, gawędy i opowiadania chętnie drukowała prasa. Tworzyła też opowiadania, gawędy oparte o folklor, a także utwory sceniczne i recenzje. Wydała 8 tomików wierszy. Należała do Towarzystwa Miłośników Ziemi Żywieckiej Grupy Literackiej „Gronie” im. Emila Zegadłowicza. Zmarła 15 lipca 1996 roku.Ogłoszenie wyników konkursu połączone ze spotkaniem poetyckim zaplanowano na 24 listopada.

W Krakowie stanęła pierwsza "zniczodzielnia"