Szczyrk będzie miał nowiutki asfalt

i

Autor: FB UM Szczyrk

W Szczyrku zamkną główną drogę. Będą kładli nowy asfalt

2022-10-26 10:19

Mieszkańcy mogą spać spokojnie, bo uciążliwy remont będzie prowadzony wieczorem i w nocy

Choć były obawy, że główna droga prowadząca przez miasto zostanie całkowicie zamknięta w ciągu dnia - ostatecznie - Zarząd Dróg Wojewódzkich i wykonawca zgodzili się na zmiany godzin prac drogowych. Pierwotnie mówiło się o godzinach od 7.00 do 18.00, co groziłoby całkowitym paraliżem komunikacyjnym.

Wczoraj, po południu Urząd Miejski w Szczyrku poinformował, że zamknięcie drogi wojewódzkiej nr 942 w Szczyrku, związane z wykonaniem nakładki asfaltowej, realizowane będzie w dwóch etapach tj.: w dniu 26.10.2022 r. od godziny 18:00 do godziny 6:00 dnia następnego w dniu 27.10.2022 r. od godziny 18:00 do godziny 6:00 dnia następnego.Realizacja przedmiotowych prac z uwagi na przyjętą technologię wykonania metodą bezszwową wierzchniej warstwy asfaltowej oraz dużą ilość masy asfaltowej przewidzianej do zabudowy wymusza prowadzenie robót w wyżej wspomnianym przedziale czasowym.Wychodząc naprzeciw prośbom tutejszego Urzędu oraz mieszkańców o nierealizowaniu tego zadania w godzinach szczytu komunikacyjnego, zarządca drogi wraz z wykonawcą przystąpią do realizacji tych robót w wyżej wymienionych terminach.

Aktualizacja:

Urząd Miejski w Szczyrku informuje, że zamknięcie drogi wojewódzkiej nr 942 w Szczyrku, związane z wykonaniem nakładki asfaltowej na przedmiotowej drodze, realizowane będzie w dwóch etapach:

- w dniu 26.10.2022 r. od godziny 18:00 do godziny 6:00 dnia następnego - na odcinku od ulicy Uzdrowiskowej do placu św. Jakuba

- w dniu 27.10.2022 r. od godziny 18:00 do godziny 6:00 dnia następnego - na odcinku od placu św. Jakuba do mostu na ulicy Granicznej

Pierwszy w Bydgoszczy parking Park & Ride już otwarty