W Bielsku-Białej powstanie kościół prawosławny

i

Autor: Parafia Prawosławna pw. Świętej Trójcy w Bielsku-Białej

Bielsko-Biała

W Bielsku-Białej powstanie cerkiew. Parafia prawosławna ma trzy lata, żeby ją wybudować

W Bielsku-Białej jest wielu prawosławnych, a ich liczba jeszcze wzrosła, gdy za naszą wschodnia granicą wybuchła wojna i do Polski zaczęli przyjeżdżać Ukraińcy. Jednak wierni dotychczas nie mieli własnej świątyni. W mieście działa co prawda punkt duszpasterski, a nabożeństwa prawosławne były i nadal są odprawiane w bielskim kościele św. Trójcy. Ale już niedługo.

Już od kilku lat trwały poszukiwania gruntu pod budowę cerkwi. Wytypowano kilka lokalizacji, ale ostatecznie zdecydowano, że świątynia powstanie na działce w rejonie ulic Jeżynowej i Rysiej. Zgodnie z planem, cerkiew będzie drewniana, a obok zostanie wybudowany dom parafialny.

W Bielsku-Białej powstanie cerkiew. To m.in. dzięki staraniom Parafii Prawosławnej w Sosnowcu

Najpierw na oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste musieli się zgodzić radni. Teraz (3 sierpnia) władze miasta podpisały z Parafią Prawosławną umowę oddania gruntu. Parafię Prawosławną w Bielsku-Białej reprezentował proboszcz, ks. Michał Kuryło oraz starosta cerkiewny Pan Aleksander Kornijczuk. Z kolei po stronie miasta wystąpił zastępca prezydenta Adam Ruśniak.

Na spotkaniu obecny był również ks. Mikołaj Dziewiatowski, proboszcz Parafii Prawosławnej w Sosnowcu. To właśnie on 5 lat temu rozpoczął starania społeczności prawosławnej w Bielsku-Białej o otrzymanie działki pod budowę świątyni.

"W dniu dzisiejszym spełniają się modlitwy i starania wiernych prawosławnych Podbeskidzia, otrzymując działkę pod budowę świątyni. Jednocześnie stajemy przed ogromnym wyzwaniem wybudowania cerkwi, którą zgodnie z umową musimy wybudować w ciągu trzech lat od dnia dzisiejszego" - komentuje swój sukces Parafia Prawosławna pw. Świętej Trójcy w Bielsku-Białej.

Władze parafialne liczą na pomoc wiernych przy budowie cerkwi i proszą o wpłacanie datków.

Najważniejsze wiadomości ze Śląska

i

Autor: Eska Link: https://www.eska.pl/slaskie/