Koła Gospodyń mogą ubiegać się o wsparcie

i

Autor: archiwum Gminnego Ośrodka Kultury w Milówce

Trwa nabór wniosków o wsparcie dla Kół Gospodyń Wiejskich. Czasu coraz mniej

2021-09-14 15:56

Do 30 września br. koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przyznanie pomocy finansowej

Już po raz czwarty Koła Gospodyń Wiejskich mają możliwość ubiegania się o dofinansowanie z budżetu państwa przedsięwzięć organizowanych na potrzeby lokalnych społeczności. By uzyskać wsparcie, muszą być zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich. Pula środków wynosi 70 mln zł, a wysokość pomocy, które może otrzymać KGW, uzależniona jest od liczby jego członków: o 5 tysięcy złotych mogą wnioskować koła liczące do 30 osób, o 6 tysięcy te liczące od 31 do 75, natomiast o 7 tysięcy złotych mogą ubiegać się koła liczące ponad 75 członków.

Wniosek o przyznanie pomocy finansowej powinien zostać złożony we właściwym ze względu na siedzibę koła biurze powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję.

Wsparcie Koło Gospodyń Wiejskich może otrzymać na:

- działalność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w środowiskach wiejskich;- działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich;- rozwój przedsiębiorczości kobiet;- inicjowanie działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi;- upowszechnianie i rozwijanie form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych;- reprezentację interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej;- rozwój kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej.

Przyznana pomoc musi zostać wykorzystana do 31 grudnia 2021 roku, a jej rozliczenie musi nastąpić do 31 stycznia 2022 poprzez złożenie do ARiMR sprawozdania.

Poradnik Zdrowie: leki, które powodują nadwagę