Szpital w Bielsku-Białej

i

Autor: WSS Bielsko-Biała

Nowy sprzęt

Szpital w Bielsku-Białej dostał sprzęt z WOŚP wartości 1,4 mln zł

Fundacja WOŚP przekazała Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu w Bielsku-Białej sprzęt do walki z sepsą wartości 1,4 mln zł. Jest to urządzenie do szybkiej identyfikacji drobnoustrojów wywołujących sepsę oraz aparat z systemem do badania wrażliwości mikroorganizmów na antybiotyki.

Szpital wojewódzki w Bielsku-Białej jest kolejną placówką w tym mieście, która otrzymała sprzęt z Fundacji WOŚP w ramach walki z sepsą. Wcześniej spektrometr, o wartości 1,1 mln zł, który szybko i precyzyjnie identyfikuje drobnoustroje zagrażające zdrowiu i życiu pacjentów, otrzymało medyczne laboratorium diagnostyczne bielskiego szpitala pediatrycznego.

Sprzęt dla szpitali od WOŚP

Aparatura znacznie przyspieszy diagnostykę sepsy i innych zakażeń. Pomoże szybciej leczyć hospitalizowanych u nas pacjentów. Bardzo dziękujemy za ten dar – powiedziała kierownik pracowni bakteriologii WSS w Bielsku-Białej, Mariola Cichoń.

Szpital otrzymał spektrometr mas, który identyfikuje drobnoustroje poprzez pomiar unikatowych białek. "Białka te występują w każdym mikroorganizmie i są jego genetycznym odciskiem palca. Ich widma porównywane są ze stale aktualizowaną biblioteką i na tej podstawie drobnoustrój jest identyfikowany do poziomu gatunku" – wyjaśniła Cichoń.

Jak dodała, w stosowanych aktualnie metodach konwencjonalnych i automatycznych czas od wyhodowania drobnoustroju do identyfikacji wynosi od 5 do 48 godzin. Spektrometr skraca go do kilkunastu minut. W przypadku większej ilości próbek wynik znany jest w godzinę. Urządzenie jest tak dokładne, że nie ma potrzeby wykonywania dodatkowych testów.

Szybka identyfikacja drobnoustrojów z materiałów klinicznych do poziomu gatunku jest bardzo istotna w diagnozowaniu sepsy, innych zakażeń oraz w ogniskach epidemicznych. Pozwala to na szybsze zastosowanie ukierunkowanej antybiotykoterapii ratującej życie pacjentów – podkreśliła Cichoń.

Drugie urządzenie podarowane przez Fundację WOŚP pozwala oznaczyć MIC antybiotyku, czyli jego najmniejsze stężenie, które hamuje wzrost drobnoustrojów, odpowiedzialnych za wywołanie sepsy i innych zakażeń, przykładowo dróg moczowych, układu oddechowego, czy też ran. "Oznaczenie MIC rzeczywistego jest bardzo istotne w doborze antybiotyku, w terapii zakażeń szczepami bakterii, które są oporne na wiele leków" – zaznaczyła Cichoń.

Rzecznik szpitala Anna Szafrańska poinformowała, że pieniądze na zakup sprzętu zostały zebrane podczas 31. finału WOŚP, którego hasło brzmiało: "Chcemy wygrać z sepsą. Gramy dla wszystkich – małych i dużych".

Bielski szpital wojewódzki jest jedną z największych i najnowocześniejszych placówek na południu Polski. Ma między innymi 17 oddziałów i 19 poradni specjalistycznych.