galowy ślub w mundurze

i

Autor: KPP Żywiec

Ślub w mundurze. Młodej parze asystowali policjanci z kompanii honorowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach

2022-05-24 17:30

Wyjątkową oprawę miał ślub żywieckiego policjanta sierżanta Jakuba Buławy i jego wybranki. Małżeńską przysięgę nowożeńcy złożyli sobie w asyście policjantów z kompanii honorowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Młodej parze życzymy wszelkiej pomyślności na nowej drodze życia!

 W sobotę, w kościele pod wezwaniem Niepokalanego Serca N.M.P. w Krzyżowej, odbył się ślub sierżanta Jakuba Buławy i jego wybranki. Kościelna uroczystość miała wyjątkowy przebieg. Jakub powiedział swojej drugiej połówce „tak” w galowym mundurze przy asyście honorowej szpaleru reprezentacyjnego. Policjanci z kompanii honorowej towarzyszyli młodej parze również podczas wyjścia z kościoła. Nowożeńcom, na nowej drodze życia, życzymy dużo miłości i wszelkiej pomyślności!

Jak zorganizować asystę honorową na ślub policyjny ?

"1. Policjant może wystąpić z wnioskiem o przydzielenie policyjnej asysty honorowej w formie szpaleru reprezentacyjnego na czas trwania uroczystości zawarcia przez niego małżeństwa. Wniosek policjant składa do kierownika jednostki organizacyjnej Policji, w której pełni służbę.

2. Policjantowi można przydzielić asystę, o której mowa w pkt 1, pod warunkiem złożenia przez niego deklaracji we wniosku, że w uroczystości ślubnej wystąpi on w umundurowaniu wyjściowym ze sznurem galowym.

3. O przydzieleniu i formie policyjnej asysty honorowej decyduje kierownik jednostki organizacyjnej Policji, przy czym w jej skład powinno wchodzić co najmniej 7 policjantów. 12 Art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, Nr 217, poz. 1280 i Nr 230, poz. 1371). Uroczystości policyjne CEREMONIAŁ POLICYJNY 42

4. W asyście w formie szpaleru reprezentacyjnego biorą udział policjanci w umundurowaniu wyjściowym ze sznurem galowym, za zgodą przełożonego, w czasie służbowym.

5. W uzasadnionym przypadku dopuszcza się wyróżnienie policjanta biorącego ślub, polegające na skierowaniu do asysty honorowej policjantów z jednolitym rodzajem uzbrojenia, np. z karabinkami SKS, AKM lub AKMS albo szablami. W tym przypadku decyzję o przydzieleniu asysty, liczebności oraz transporcie służbowym podejmuje komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji na wniosek przełożonego. Policjanci asystujący wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych.

6. Szpaler reprezentacyjny z bronią lub bez broni ustawia się przed wejściem do urzędu stanu cywilnego lub obiektu sakralnego w dwóch szeregach, zwróconych frontem do siebie, kilka minut przed wyjściem młodej pary.

7. Gdy młoda para wychodzi z urzędu stanu cywilnego lub obiektu sakralnego, policjanci stojący w szpalerze oddają honory na komendy: „BACZNOŚĆ! (Prezentuj – BROŃ!) Na prawo – PATRZ!”. Nowożeńcy przechodzą między szeregami szpaleru.

8. W uzasadnionych przypadkach w uroczystościach ślubnych może uczestniczyć inna asysta, np. motocyklowa asysta honorowa lub pododdział konny.  (ceremoniał policyjny z 2012r.)

Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE