Sinice w jeziorze - zobacz gdzie się pojawiły

i

Autor: Starostwo Powiatowe Żywiec

Sinice w Jeziorze Żywieckim - uważajcie!

2022-08-26 20:57

Sinice pojawiły się nie tylko w Zarzeczu. Lepiej uważać

W dniu 26.08.2022r. zakwity sinicowe pojawiły się w rejonie ujścia rzeki Soły do Jeziora Żywieckiego. Ponadto zakwity zaobserwowano na: zatoce Moszczanka, zatoce Łękawka (rejon Oczkowa), na Działach Zadzielskich - poniżej OW u Rumcajsa, w rejonie pomostów stanicy harcerskiej - pod Małą Tresną oraz w rejonie zapory.Starostwo Powiatowe w Żywcu ostrzega przed sinicami, które pojawiły się na Jeziorze Żywieckim od strony Zarzecza. Zwracamy się do osób przebywających na wypoczynku w tym miejscu o powstrzymanie się od wchodzenia do wody we wskazanym miejscu do czasu ustąpienia w/w zjawiska.Przypominamy, że kontakt z sinicami, a właściwie z wydzielanymi przez nie toksynami może skutkować odczynami alergicznymi. Do objawów charakterystycznych, które mogą świadczyć o kontakcie z sinicami należą: rumień skórny, nudności, wymioty, świąd, ból głowy i brzucha, bóle mięśni, dreszcze, duszności, podrażnienie oczu i gorączka.

25.08.2022Starostwo Powiatowe w Żywcu ostrzega przed sinicami, które pojawiły się na Jeziorze Żywieckim od strony Zarzecza. Zwracamy się do osób przebywających na wypoczynku w tym miejscu o powstrzymanie się od wchodzenia do wody we wskazanym miejscu do czasu ustąpienia w/w zjawiska.Przypominamy, że kontakt z sinicami, a właściwie z wydzielanymi przez nie toksynami może skutkować odczynami alergicznymi. Do objawów charakterystycznych, które mogą świadczyć o kontakcie z sinicami należą: rumień skórny, nudności, wymioty, świąd, ból głowy i brzucha, bóle mięśni, dreszcze, duszności, podrażnienie oczu i gorączka.

Sinice w Jeziorze Żywieckim - aktualizacja
Zanieczyszczona rzeka Raba