Są pieniądze na rondo w Żywcu-Sporyszu

i

Autor: Agata Chmielowska

Są pieniądze na budowę ronda na drodze dojazdowej do szpitala w Żywcu. 4 miliony złotych spadły nam jak z nieba-cieszy się Starosta Andrzej Kalata

2020-12-15 14:28

Pieniądze pochodzą z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych. 4 mln to kwota potrzebna na przebudowę skrzyżowania ul. Kopernika w Żywcu z ul. Isep. W miejscu skrzyżownia ma powstać rondo. Droga prowadzi do nowego szpitala przy ul. Pola Lisickich. W godzinach szczytu wyjazd na główną drogę jest tam prawie niemożliwy. Starostwo Powiatowe w Żywcu, ze względu na brak środków, w budżecie na przyszły rok już zaplanowało 350 tys zł na organizację ruchu za pomocą świateł.

Dzięki pieniądzom z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych możemy powrócić do pierwotnych planów budowy ronda. Mamy nadzieję, że koncepcja którą mamy gotową, stanie się po przetargu projektem budowlanym i roboty ruszą jak najprędzej- mówi starosta żywiecki Andrzeja Kalata.( posłuchaj poniżej).

Powiat Żywiecki otrzymał również z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych dofinansowanie w wysokości 6 267 234,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie wkładu własnego podczas realizacji inwestycji takich jak:

⦁ „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1405 S Żywiec-Lipowa-Buczkowice (ul. Leśnianka) w Żywcu”.

⦁ „Przebudowa drogi powiatowej nr 1425 S Wieprz-Juszczyna-Jeleśnia w miejscowości Wieprz w Gminie Radziechowy – Wieprz wraz z budową kanalizacji deszczowej kanału technologicznego i przebudową kolidujących urządzeń obcych”.

⦁ „Kompleksowa ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego bezpośrednio w rejonach przygranicznych PL-SK” (Ścieżki rowerowe w Ujsołach).

⦁ „Drogi łączące Powiat Żywiecki i ŻIliński Samosprawny Kraj z siecią TEN-T” (drogi Ujsoły).

⦁ „Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska przy uszkodzonym odcinku drogi powiatowej nr 1475 S Żywiec – Rychwałd w m. Żywiec”.

⦁ „Wymiana pokrycia dachowego na budynku Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących Centrum Kształcenia Praktycznego im. J. Piłsudskiego w Żywcu”.

⦁ „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1413 S Moszczanica – Gilowice – Ślemień – Lachowice o długości 204 m w Gminie Łękawica oraz o długości 228m w Gminie Gilowice”.

⦁ „Przebudowa uszkodzonego odcinka drogi powiatowej nr 1406 S Zarzecze – Tresna w miejscowości Tresna”.

⦁ „Przebudowa instalacji elektrycznej silnoprądowej, budowa instalacji elektrycznych słaboprądowych – etap II” – Starostwo Powiatowe w Żywcu.

⦁ „Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Specjalnego Szkolnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Żywcu”.

Całkowita wartość w/w inwestycji wynosi 20 580 870,00 zł. Wielkość środków z RFIL wykorzystanych na poszczególne inwestycje, zależeć będzie od zakresu zadań i wyników przetargów.

"Masz dla nas ciekawy temat lub wystrzałową nowinę? Napisz do nas na adres online@grupazpr.pl. Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy z Waszej okolicy!"

Starosta Żywiecki Andrzej Kalata o pieniądzach na budowę ronda
Pierwsza w Krakowie wiata przystankowa z panelami fotowoltaicznymi.