Spóźnisz się z rozliczeniem PIT? Może Cię to kosztować kilkanaście tysięcy

i

Autor: Urząd Skarbowy Spóźnisz się z rozliczeniem PIT? Może Cię to kosztować kilkanaście tysięcy

Rozliczyłeś swój PIT online, szybciej dostaniesz zwrot podatku -zapewniają urzędnicy Śląskiej Skarbówki. Sprawdź

2021-04-06 14:01

Już po raz trzeci Krajowa Administracja Skarbowa przygotowała i udostępniła roczne zeznania podatkowe osób fizycznych. W tym roku w całym kraju przez usługę Twój e-PIT złożono już ok. 3,6 mln zeznań. Aby uzyskać dostęp do swoich danych wystarczy zalogować się na stronie podatki.gov.pl. Można to zrobić za pomocą: profilu zaufanego, e-dowodu lub bankowości elektronicznej, danych podatkowych (PESEL lub NIP i kwota przychodów), aplikacji mObywatel.

Przygotowane przez system zeznanie możemy oczywiście zmodyfikować o sposób opodatkowania, przysługujące ulgi, czy też wskazać KRS organizacji pożytku publicznego, której chcemy przekazać 1% podatku, zaakceptować i przekazać do urzędu skarbowego, odrzucić i skorzystać z innej możliwości rozliczenia. Możemy też nie robić nic. Wtedy wstępnie przygotowany PIT zostanie automatycznie zaakceptowany z dniem 30-go kwietnia (automatyczna akceptacja nie dotyczy PIT-28 oraz PIT-36).

Elektroniczna forma rozliczenia to sposób na szybszy zwrot nadpłaconego podatku.

Jeżeli z PIT wynika nadpłata podatku, to korzystając z usługi Twój e-PIT otrzymasz zwrot maksymalnie w ciągu 45 dni. Dla zeznań złożonych w wersji papierowej okres ten wynosi do 3 miesięcy. Tylko w ciągu pierwszego miesiąca akcji zeznań śląskie urzędy skarbowe wypłaciły podatnikom, którzy elektronicznie złożyli PIT-37 blisko 370 mln zł zwrotów. W niektórych Urzędach Skarbowych h zwrot podatku trafiał do mieszkańców już po 3 dniach.

Podatnikom zamieszkującym województwo śląskie nadpłata zwracana jest średnio od 3 do 21 dni.Najszybciej zwroty podatku otrzymują mieszkańcy Piekar Śląskich, Kłobucka i Myszkowa.Czas oczekiwania na zwrot podatku jest krótszy, jeżeli zgłosiliśmy do urzędu numer rachunku bankowego i nie posiadamy zaległości- informuje Michał Kasprzak, Rzecznik prasowy , Kierownik Referatu Obsługi Klienta i Komunikacji Zewnętrznej Izby Administracji Skarbowej w Katowicach.

Jeśli jesteście świadkami ciekawego wydarzenia w Waszej okolicy, piszcie do nas i ślijcie zdjęcia na online@grupazpr.pl

Michał Kasprzak rzecznik prasowy Izby Administracji sakrbowej w Katowicach o szybikich zwrotach podatku z PIT
Naraził skarb państwa na gigantyczne straty! Dopadli go w mieszkaniu w Gorzowie