Zabytkowa chata w Węgierskiej Górce odzyskała blask

i

Autor: FB OPG Węgierska Górka

Regionalna Chata w Węgierskiej Górce. Niszczejący, zabytkowy budynek staje się powoli centrum lokalnej kultury

2021-05-16 23:00

Dzięki polsko-czeskiemu projektowi Węgierska Górka zyska wyjątkowe miejsce. Niebawem będą mogły być organizowane tam warsztaty

Ośrodek Promocji Gminy Węgierska Górka we współpracy z gminą czeską Mosty u Jablunkova realizuje projekt pod nazwą „Regionalna Chata w Węgierskiej Górce miejscem krzewienia lokalnej tradycji i kultury”

Projekt ten jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem Euroregionu Beskidy. Ukończone zostały już prace restauratorsko-konserwatorskie chaty w Węgierskiej Górce, która stanowi element bogactwa kulturowego terenu transgranicznego. Ostatnim etapem prac był remont pomieszczeń i adaptacja budynku do celów użytkowych. Teraz będzie można już działać i nareszcie prowadzić tam zajęcia i warsztaty.

Chałupa wykonana jest w konstrukcji drewnianej zrębowej, obiekt jest objęty ochroną konserwatorską i wpisany do Gminnego Rejestru Zabytków. Zrealizowane prace przywróciły obiektowi pełną sprawność użytkową i techniczną z zachowaniem jego walorów zabytkowych i architektonicznych. W ramach polsko-czeskiego projektu planowane jest przeprowadzenie działań tj. trzech spotkań z cyklu "Tajemnice babcinego spichlerza", konferencji podsumowującej oraz wydanie folderu z wybranymi, regionalnymi przepisami kulinarnymi z Polski i Czech.

Nie tylko ruskie ze skwarkami. Pierogi jedzą ludzie na całym świecie.