Przede wszystkim - bezpieczeństwo… Sporo dzieje się nad wodą

2022-11-21 14:53

Z mikrofonem sprawdziliśmy, gdzie w tym roku działała ekipa Wód Polskich

- Jesteśmy nad potokiem Leśnianka, a dokładnie na stopniu numer 8 - wyjaśnia Maria Wisińska-Kurz, dyrektor Zarządu Zlewni w Żywcu PGW Wody Polskie. - Sporo pracy przed nami, ale działamy ile sił, by przede wszystkim zapewnić mieszkańcom bezpieczeństwo, aby wszystkie urządzenia hydrotechniczne w razie potrzeby zadziałały przeciwpowodziowo - wyjaśnia. - Na Leśniance chcemy wyremontować wszystkie dziewięć stopni, ale póki co wykonaliśmy remont jednego z nich przy plaży w Zabłociu - tam wzmocniliśmy lewy brzeg i odżwirowaliśmy przepławkę, aby poprawić migrację ryb w tym potoku. Koszt tej inwestycji to 50 tysięcy złotych - wyjaśnia. Natomiast toczące się już prace na stopniu ósmym mają potrwać do końca listopada. Ich wartość to 800 tysięcy złotych.Każda z tego typu budowli ma spowolnić spływ wody i zatrzymać falę powodziową na tym potoku, który - trzeba pamiętać - jest jednym z głównych dopływów Soły. Stopnie mają też zatrzymywać rumosz rzeczny, by nie spowodował przerwania brzegu i wydostania się wody na zewnątrz i ewentualnego zalania domów czy dróg.- Warto zaznaczyć, że wszystkie prace jakie prowadzimy, wykonujemy z pełną dbałością o środowisko naturalne. Posiadamy też wszelkie niezbędne uzgodnienia z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, a przed wejściem w koryto rzek - prowadzimy stosowne odłowy, by zabezpieczyć ryby przed ludzką ingerencją - przekonuje Maria Wisińska-Kurz.Praca wre też na potoku Sienka, w pobliżu boiska TS Soła. - Tu prace są już na ukończeniu i niebawem przeprowadzone będą odbiory - informuje nasza rozmówczyni. - Zabezpieczaliśmy tu prawy i lewy brzeg, i choć to dopiero pierwszy z planowanych do remontu odcinków, to kosztował 55 tysięcy złotych - zauważa. - Potok Koszarawa, tuż obok żywieckiego Amfiteatru, a dokładnie stopień numer 3, miejsce popularne wśród mieszkańców Żywca, szczególnie w sezonie letnim. Tu również remont i spora inwestycja Wód Polskich. - Rzeczywiście, jej wartość to 900 tysięcy złotych - relacjonuje dyrektorka Zlewni w Żywcu Maria Wisińska-Kurz. - Prowadzone tu prace to remont progu stałego, gurtów dennych i przyczółków. Do tego jeszcze odtworzona zostanie przepławka, by ułatwić naturalną migrację ryb - relacjonuje. Pracę Wód Polskich widać też w samym centrum miasta. Lewa zapora boczna, czyli lewy wał wzdłuż Soły również doczekał się już remontu. Rok wcześniej prace przeprowadzono na prawej stronie. - To, co należało tu wykonać, to bardzo specjalistyczne prace hydrotechniczne - zauważa Maria Wisińska-Kurz, dyrektor Zarządu Zlewni w Żywcu PGW Wody Polskie. - Cały wał na odcinku 700 metrów bieżących został wzmocniony. Niezbędne były kilkumetrowe odwierty w głąb struktury wału, które zostały uszczelnione specjalną masą hydrotechniczną. Wszystko po to, by mieszkańcy Zabłocia mogli się czuć bezpiecznie. Pamiętajmy, że to ujściowy odcinek Soły, a to druga najniebezpieczniejsza rzeka w Polsce po Dunajcu. To właśnie tutaj rzeka niesie ze sobą największą siłę uderzeniową wody, jeśli niesie ze sobą falę powodziową czy wezbraniową, dlatego ta inwestycja była dla nas tak istotna - podsumowuje dyrektorka Zarządu Zlewni w Żywcu. Wartość tej inwestycji to 2 miliony złotych. - Ostatnie zmiany klimatu pokazują, że rzadziej mamy do czynienia z wiosennymi falami wezbraniowymi, gdy śnieg topnieje, natomiast sami doświadczamy, że nagłe i intensywne opady - stąd tak ważna jest sprawność całej tej infrastruktury - podkreśla Maria Wisińska-Kurz. - Jesteśmy już po przeglądach zbiornika, zapory w Tresnej i wszystkich przepompowni - urządzenia są sprawne i bezpieczne, a nasi pracownicy - czuwają całą dobę nad bezpieczeństwem - zapewnia. W tym roku na działania na terenie powiatu żywieckiego oraz na utrzymanie kaskady Soły, Wody Polskie Zarząd Zlewni w Żywcu wyda w sumie 14 milionów złotych. Co warto zaznaczyć, połowa tych środków wydanych zostanie na wszystkie gminy powiatu żywieckiego i miasto Żywiec, a następne 7 milionów to już koszty remontu i utrzymania kaskady rzeki Soły, czyli zapory wodnej w Tresnej, Porąbce i Czańcu.

Jakie prace wykonują Wody Polskie na terenie Żywca - mówi Maria Wisińska-Kurz - Dyrektor Zarzadu Zlewni w Żywcu
Dominik Dudek wygrał The Voice of Poland 13! Tak wyglądała jego droga do zwycięstwa!