wsparcie dla gmin górskich

i

Autor: Starostwo Powiatowe w Żywcu

Prawie 29 milionów wsparcia dla gmin górskich powiatu żywieckiego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

2021-03-25 16:35

Kolejna już forma wsparcia z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych została przekazana 200 gminom górskim w całej Polsce. W sumie program opiewa na 1 mld zł. Kryteria jakim kierowano się przy określaniu wysokości wsparcia to 40% średniorocznej wartości wydatków na inwestycje w latach 2016-2020, jednak nie więcej niż 8 mln zł na jedną gminę. Drugim kryterium było 80% rekompensaty za zwolnienie przedsiębiorców z podatku od nieruchomości-wyjaśniał na konferencji online poseł Kazimierz Matuszny

 Środki finansowe gminy górskie będą mogły przeznaczyć na finasowanie lub dofinansowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, a także infrastruktury komunalnej związanej z usługami turystycznymi, w szczególności budowy, rozbudowy, przebudowy lub modernizacji:

  • szlaków turystycznych pieszych, rowerowych, konnych, wodnych, narciarskich i turystyki zimowej, a także ich oznakowanie; placów, deptaków, promenad, parków, punktów widokowych; parkingów, wypożyczalni sprzętu rekreacyjnego; skansenów, muzeów, obiektów kultury regionalnej i innych atrakcji turystycznych;
  • infrastruktury komunalnej koniecznej do rozwoju usług turystycznych, np. dróg, chodników, oczyszczalni ścieków itp.

To dla nas bardzo ważne pieniądze- mówią samorządowcy z Żywiecczyny ( posłuchaj poniżej )

Suma przekazanych środków dla samorządów w powiecie żywieckim wynosi ogółem 28 996 396,73 zł., natomiast w rozbiciu na poszczególne gminy kwoty te wyglądają następująco:

Miasto Żywiec: 5 200 000,00 zł

Węgierska Górka: 3 408 345,00 zł

Gmina Ujsoły: 788 715,00 zł

Gmina Ślemień: 545 550,00 zł

Gmina Świnna: 1 506 000,00 zł

Gmina Radziechowy – Wieprz: 2 085 730,00 zł

Gmina Rajcza: 2 067 812,00 zł

Gmina Milówka: 1 891 106,47 zł

Gmina Łodygowice: 2 900 000,00 zł

Gmina Łękawica: 1 945 913,26 zł

Gmina Lipowa: 2 223 145,00 zł

Gmina Koszarawa: 321 000,00 zł

Gmina Jeleśnia: 2 605 080,00 zł

Gmina Gilowice: 1 288 000,00 zł

Gmina Czernichów: 220 000,00 zł

Pieniądze na kontach gmin mają się znaleść jeszcze w tym miesiącu.

Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: online@grupazpr.pl

Posłuchaj : Jan Góra wójt Gminy Lipowa, Antoni Szlagor burmistrz Żywca i Piotr Tyrlik wójt Gminy Węgierska górka o otrzymanym wsparciu
Oślepiał wojskowy śmigłowiec laserem