SZpital Żywiec- podziękowania

i

Autor: Szpital Żywiec

Podziękowania dla medyków. Zarząd Grupy InterHealth Canada oraz Dyrekcja Szpitala Żywiec dziękuje za pracę, pomoc i wsparcie

2020-11-18 11:48

Szanowni Mieszkańcy Żywca i Powiatu Żywieckiego, w trudnym czasie walki z pandemią Covid-19 Zarząd Grupy InterHealth Canada oraz Dyrekcja Szpitala Żywiec pragnie złożyć wyrazy uznania i podziękowania wszystkim Lekarzom, Pielęgniarkom, Położnym, Ratownikom Medycznym, Diagnostom, Laborantom oraz całemu pozostałemu Personelowi, bez którego działalność Szpitala Żywiec w tym bardzo trudnym czasie byłaby niemożliwa.

 Szczególne podziękowania kierujemy do Lekarzy Oddziału Covidowego – dr Olgi Jarco, dr Małgorzaty Pawlus-Cygoń, dr Agnieszki Strońskiej, dr. Dominika Cygonia, dr. Marcina Piwowarczyka oraz dr. Marcina Kubika, którzy pomimo wyjątkowo trudnej sytuacji kadrowej pozostali przy Pacjentach z Powiatu Żywieckiego i innych regionów i walczą o ich życie i zdrowie każdego dnia w ekstremalnie trudnych warunkach. Dziękujemy również Panu dr. Maciejowi Skwarnie, który okazał ogromne wsparcie i zgodził się koordynować pracą Oddziału Covidowego, a także Kierownikowi Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii – Panu dr. Dariuszowi Grzegorzkowi i całemu Zespołowi Anestezjologicznemu za opiekę nad pacjentami wymagającymi leczenia respiratorem.

Dziękujemy również za wsparcie okazywane nam przez Starostę Powiatu Żywieckiego oraz Burmistrza Żywca i przyłączamy się do podziękowań Pana Starosty dla Lekarzy, Pielęgniarek i Ratowników oraz innych osób wyrażających chęć pomocy, którzy odpowiedzieli na apel dotyczący zapewnienia opieki nad Mieszkańcami Powiatu Żywieckiego.

W tym pełnym wyzwań czasie Dyrekcja Szpitala Żywiec stara się, przy ogromnej pomocy ze strony Personelu Szpitala, w dalszym ciągu zwiększać ilość dostępnych łóżek na Oddziale Covidowym. Obecnie Szpital Żywiec posiada już 30-łóżkowy Oddział Covidowy z 4 stanowiskami respiratorowymi, dedykowany pacjentom zakażonym SARS-CoV-2 oraz 4 łóżka obserwacyjno-izolacyjne w Izbie Przyjęć i czeka na wyrażenie zgody przez odpowiednie organy na możliwość dodania kolejnych łóżek na tym oddziale, gdyż ratowanie ludzkiego życia jest wartością nadrzędną.

Kolejna dostawa respiratorów do podkarpackich szpitali