Oto najgorzej opłacane zawody w Polsce. Niektórzy marzą o pensji minimalnej

i

Autor: pixabay

Oto najgorzej opłacane zawody w Polsce. Niektórzy marzą o pensji minimalnej

2023-03-27 10:32

Ponad 1,5 miliona Polaków nie zarabia nawet minimalnej pensji - wynika z ostatnich danych GUS. Zobacz, które zawody w Polsce są najgorzej opłacane oraz w których branżach płaci się najmniej.

Zarobki w Polsce. Niektórzy marzą o pensji minimalnej

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że 1,6 miliona Polaków nie otrzymuje minimalnego wynagrodzenia za pracę. W ostatnim zestawieniu GUS, podsumowującym płace w grudniu 2021 r., najgorzej opłacaną branżą był handel i naprawa pojazdów samochodowych. Z wyliczeń Urzędu wynika, że aż 386 tys. pracowników nie mogło liczyć na minimalną pensję. Niewiele lepiej było w przetwórstwie przemysłowym. W tej branży 293,2 tys. osób zarabiało poniżej minimalnego wynagrodzenia. Na podium najgorzej opłacanych branż uplasowało się budownictwo. Poniżej progu zarabiało 230,5 tys. pracowników. 

W lutym 2023 roku GUS przedstawił ponownie najgorzej opłacane branże. Sytuacja uległa dużej zmianie. W ubiegłym miesiącu najgorzej zarabiało się w zakwaterowaniu i gastronomii, gdzie średnia pensja wynosiła 5148,58 zł brutto, podczas gdy przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w tym samym okresie wynosiło 7065,56 zł brutto. Kolejna branża to pozostała działalność usługowa ze średnią pensją 5216,43 zł brutto. Trzecie miejsce przypadło administrowaniu i działalności wspierającej, gdzie średnie wynagrodzenie wyniosło 5598,26 zł brutto.

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń 

Inne wnioski płyną z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń (OBW) w 2022 roku, w którym wzięło udział ponad 100 tys. osób. Warto jednak wiedzieć, że w badaniu biorą udział osoby chętne. W większości są to mieszkańcy większych miast z wyższym wykształceniem i pracujący w dużych, prywatnych firmach. Według OBW najgorzej opłacana branża to nauka i szkolnictwo, gdzie mediana zarobków wyniosła 4876 zł brutto.

Kolejne miejsce przypadło kulturze i sztuce. Mediana miesięcznych wynagrodzeń to 4900 zł brutto. Na trzecim miejscu znalazły się usługi dla ludności z medianą 5000 złotych brutto. 

Oto najgorzej opłacane zawody. Niektórzy marzą o pensji minimalnej

i

Autor: wynagrodzenia.pl

Najgorzej opłacane zawody w Polsce

To dane dla poszczególnych branż. Jeżeli chodzi o najgorzej opłacane zawody, to według OBW na najniższe zarobki mogą liczyć osoby zajmujące się sprzątaniem. W tej grupie zawodowej mediana zarobków w 2022 roku wyniosła 3431 zł brutto. Kolejne miejsce zajmuje "opiekunka do dzieci". Mediana zarobków jest wyższa o 12 złotych. Na niewiele wyższą pensję mogą liczyć pracownicy ochrony. Mediana zarobków wynosi 3445 złotych brutto. 

Ogólna mediana wynagrodzeń wszystkich osób wyniosła natomiast 6 257 zł brutto

ZAROBKI YOUTUBERÓW, DIETA ZA 70 ZŁ, ROBIN SCHULZ vs SOUTHSTAR, ŁADOWANIE ELEKTRYKÓW | ESKA XD #065
Źródło: Oto najgorzej opłacane zawody w Polsce. Niektórzy marzą o pensji minimalnej