Cisza wraca na jezioro

i

Autor: Katarzyna Graboń

Ostatecznie - będzie jednak cisza na jeziorze…znowu obowiązuje zakaz używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi o mocy powyżej 10 kW

2021-03-25 12:06

Cisza to wynik uprawomocnienia się wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

- W wyniku uprawomocnienia się wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na akwenach zbiorników Tresna i Porąbka obowiązuje ponownie zakaz używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi o macy powyżej 10 kW - wyjaśnia wicestarosta żywiecki - Stanisław Kucharczyk.

- Sprawa dotyczy uchwały Rady Powiatu z 25 maja 2020 roku w wyniku której taki zakaz został wprowadzony. Jednak po rozstrzygnięciu Wojewody Śląskiego stwierdzono nieważność tej uchwały Rady Powiatu i faktycznie w ubiegłym sezonie została całkowicie otwarta możliwość korzystania z jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi

Sąd administracyjny w Gliwicach przyznał rację uzasadnieniu rady że wprowadzany sporną uchwałą zakaz miał na celu ochronę wypoczywających na terenie przed nadmiernym hałasem oraz że przepisy ochrony środowiska nie nakładają wprost na powiat obowiązku przeprowadzenia badań akustycznych - tłumaczy starosta Kucharczyk.

- Znowu obowiązuje cisza na jeziorze - czyli zakaz używania jednostek o napędzanych silnikami spalinowymi o mocy powyżej 10 kW - podsumowuje starosta i zaznacza, że zakaz nie obowiązuje oczywiście jednostek które zabezpieczają i dbają o bezpieczeństwo wszystkich korzystających z tych zbiorników.

Wprowadzony zakaz nie dotyczy również jednostek pływających, których używanie jest konieczne do prawidłowego utrzymania cieków i zbiorników wodnych.

Cisza na jeziorze
Debiut drona w zachodniopomorskiej drogówce