Wracają odwiedziny w szpitalu

i

Autor: FB Szpital Żywiec

Od poniedziałku wracają odwiedziny w szpitalu

2022-03-12 19:49

Od dnia 14 marca 2022 r. przywrócone zostaną odwiedziny na oddziałach szpitalnych. Odwiedziny będą możliwe od poniedziałku do niedzieli w godzinach 13:30-18:00, a przy pacjencie będzie mogła przebywać jedna osoba - informuje Szpital Żywiec

Jak informuje Szpital Żywiec - od poniedziałku wraca możliwość odwiedzania najbliższych w żywieckiej placówce.

Wizyta trwa 20 minut. Przy pacjencie może przebywać jednocześnie jeden odwiedzający. Ze względu na bezpieczeństwo pacjentów przebywających w szpitalu zaleca się, by osoby odwiedzające były zaszczepione przeciwko SARS-CoV-2 lub posiadały zaświadczenie o przebytym zakażeniu. Szpital zastrzega sobie także prawo niewpuszczenia na oddział odwiedzających z objawami infekcji i/lub podwyższoną temperaturą - informuje placówka.

- Odwiedziny pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu będą mogły odbywać się zgodnie z poniższymi zasadami, zgodnie z Zarządzeniem nr 6/2022 Dyrektor Szpitala:

W dni powszednie i wolne od pracy odwiedziny pacjentów odbywają się: w lokalizacji przy ul. Pola Lisickich 80 w godzinach 13:30–18.00 (z wyjątkami poniżej),- na OAiIT wyłącznie po indywidualnych ustaleniach z Ordynatorem Oddziału,- na Oddziale Pediatrycznym dozwolone są odwiedziny dzieci, które przebywają w Szpitalu bez rodziców/opiekunów,- na Oddziale Rehabilitacyjnym przy ul. Żeromskiego 6 w godzinach 13:30–18.00.- w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym przy ul. Żwirowej 20 w godzinach 13:30–18.00. Czas trwania odwiedzin do 20 min.

Przy pacjencie może przebywać jedna osoba odwiedzająca. W sali chorych, oprócz pacjentów, będą mogły przebywać jednoczasowo maksymalnie dwie osoby odwiedzające, z zaleceniem zachowania dystansu minimum 2 metrów.Obowiązuje zakaz odwiedzin przez osoby cierpiące na choroby zakaźne oraz infekcje wirusowe dróg oddechowych.Przed wejściem/wyjściem z sali pacjenta, jak  również po zakończeniu odwiedzin na oddziale należy zdezynfekować ręce.W trakcie przebywania w Szpitalu obowiązuje maseczka na twarzy w tym w salach szpitalnych, w których przebywająWszyscy odwiedzający pacjentów, przy wejściu do Szpitala, muszą wypełnić Ankietę Kwalifikacyjną oraz poddać się pomiarowi temperatury. Ankieta będzie dołączana do dokumentacji medycznej pacjenta.Przed wejściem na oddziały szpitalne odwiedzający mają obowiązek pozostawić okrycie wierzchnie w szatni zlokalizowanej na parterze szpitala.

Jak czytamy w wytycznych Szpitala Żywiec osoba odwiedzająca jest zobowiązana:

- zapoznać się z niniejszym Zarządzeniem i go przestrzegać,- przestrzegać zasad sanitarno-epidemiologicznych obowiązujących w Szpitalu,- szanować mienie Szpitala Żywiec,- odnosić się z szacunkiem do innych chorych i personelu, nie zakłócać ich spokoju oraz pracy personelu,- zachować czystość w salach chorych, toaletach i łazienkach,- podporządkować się poleceniom personelu.

Osobom odwiedzającym chorych zabrania się:- dostarczania choremu alkoholu oraz artykułów, które zostały zabronione przez lekarza,palenia tytoniu, wprowadzania zwierząt, prowadzenia głośnych rozmów, siadania na łóżkach, filmowania, fotografowania i nagrywania osób przebywających w oddziale.

Osoby odwiedzające chorych, które nie stosują się do postanowień niniejszego Zarządzenia albo wskazówek personelu szpitala, podlegają wydaleniu poza obręb szpitala.Ordynator/Kierownik może ograniczyć czas odwiedzin jedynie za zgodą Dyrekcji Szpitala Żywiec.

Poradnik Zdrowie: Żyję z SM