Żywiecka szkoła będzie prowadzona przez ministerstwo

i

Autor: Katarzyna Graboń

Od nowego roku - żywiecka Szkoła Muzyczna będzie podlegać Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego

2022-08-17 8:29

Na ostatniej nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu radni podjęli decyzję o przekazaniu żywieckiej Szkoły Muzycznej II stopnia Ministerstwu Kultury

Powiatowi radni podjęli uchwałę o przekazaniu szkoły. W ostatnim czasie głośno było o konflikcie dyrekcji i części nauczycieli. Rozwiązaniem ma być właśnie przekazanie nadzoru nad szkołą ministerstwu Jak informuje wicestarosta żywiecki Stanisław Kucharczyk - decyzja rady powiatu odnośnie przekazania prowadzenia Szkoły Muzycznej II stopnia do prowadzenia przez Ministerstwo Kultury jest decyzją podyktowaną przede wszystkim koniecznością zachowania ciągłości oferty edukacyjnej - artystycznej, muzycznej - na terenie Żywiecczyzny - wyjaśnia.- Chcę uspokoić wszystkich, w szczególności młodzież, która planuje rozpoczęcie nauki w szkole muzycznej, iż taka edukacja nadal będzie realizowana na terenie Żywca z ofertą dla całej Żywiecczyzny - zmieni się tylko organ prowadzący i będzie to Ministerstwo Kultury - zaznacza nasz rozmówca. Wicestarosta przypomina także, że obecnie Szkołę Muzyczną I stopnia prowadzi właśnie ministerstwo. Zdaniem starosty Kucharczyka - takie posunięcie pozwoli na usprawnienie wewnętrznych struktur i uporządkowanie funkcjonowania całej placówki.

Zmiany w żywieckiej Szkole Muzycznej
"Wizyta starszej pani" to 570 premiera w Teatrze im. Wandy Siemaszkowej