Termomodernizacja placówek użyteczności publicznej Powiatu Żywieckiego -

i

Autor: Agata Chmielowska

Nie będzie już kapało na głowę-Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Żywcu po wielkim remoncie

2021-01-19 16:22

„Termomodernizacja placówek użyteczności publicznej Powiatu Żywieckiego - cz. I” to największy na Żywiecczyźnie projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego . W ramach projektu prowadzona jest kompleksowa termomodernizacja 5 budynków użyteczności publicznej Powiatu Żywieckiego. Jednym z obiektów, który jako pierwszy zakończył cały proces termomodernizacji jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Żywcu, który mieści się przy ul. Kopernika 77 – mówi Starosta Żywiecki Andrzej Kalata.

 W zakresie prac termomodernizacyjnych wykonano między innymi częściową wymianę stolarki okiennej, dodatkowe ocieplenie ścian zewnętrznych, wymianę ślusarki drzwiowej na drzwi z profili stalowych i aluminiowych, ocieplenie stropodachu, modernizację oświetlenia, modernizację kotłowni oraz budowę instalacji fotowoltaicznej. Wartość inwestycji wyniosła 2 645 941,00 zł. Dodatkowo w kwocie 158 763,32 zł. sfinansowano z budżetu Powiatu Żywieckiego oprócz koniecznych robót wymianę glikolu, instalację nowych pomp Górnego Źródła Ciepła, instalację pomp obiegowych i wymiennika do zbiorników Ciepłej Wody Użytkowej oraz cyrkulacji. Zrealizowana inwestycja stanowi realny wkład Powiatu Żywieckiego w aktywną walkę ze smogiem na Żywiecczyźnie. Przyjmuje się, że termomodernizacja jednego obiektu wraz wymianą źródeł ciepła daje efekt jak w przypadku likwidacji „kopciuchów” w kilkuset budynkach jednorodzinnych – dodaje Wicestarosta Stanisław Kucharczyk.

Na przestrzeni lat ośrodek zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz niejednokrotnie się zmieniał i pewnie będzie się zmieniać, co wynika z potrzeb stale rozwijającej się placówki. Budynek Ośrodka dwukrotnie przechodził generalny remont. Pierwszą większa inwestycją był remont elewacji, dachu oraz montaż nowoczesnych na ówczesne czasy pomp ciepła w latach 2002-2003. W 2016 roku utworzono przy Ośrodku Warsztat Terapii Zajęciowej, który umożliwił adaptację i remont pomieszczeń na najniższej kondygnacji budynku. Realizacja projektu remontu i przebudowy części budynku dla zadania „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy” w 2018 roku pozwoliła na remont i wyposażenie pracowni gastronomicznej, pracowni kompetencji cyfrowych i pracowni gospodarstwa domowego. 2019 rok przyniósł od wielu lat planowaną termomodernizację budynku, która spowodowała, że Ośrodek stał się nowoczesną placówką edukacyjną.

Wielokrotnie nauczyciele podejmowali z własnej inicjatywy prace na rzecz wzbogacenia bazy edukacyjnej Ośrodka, pozyskiwali sponsorów, wykonywali prace remontowe. Realizacja szeroko rozumianego wolontariatu pracowniczego miała swoje odbicie w takich projektach jak: Pracownia Plastyczna, Kuchnia Dydaktyczna, Akcja Farba, Bezpieczna Świetlica, Kolorowa Szkoła, Stołówka na Medal, Ogród Sensoryczny i w wielu innych inicjatywach nauczycieli, dzięki którym odnawiano pomieszczenia i otoczenie szkoły.

.

"Masz dla nas ciekawy temat lub wystrzałową nowinę? Napisz do nas na adres online@grupazpr.pl. Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy z Waszej okolicy!"

Pomnik, który grzeje! Tablica Jana Głuszaka Dagaramy w Tarnowie
posłuchaj Magdalena Worek dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żywcu o termomodernizacji placówki