Starostw Powiatowe w Żywcu

i

Autor: Starostwo Powiatowe w Żywcu

Najważniejsze zasady załatwiania spraw w Starostwie Powiatowym w Żywcu- aktualizacja

2021-05-01 16:49

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wprowadzono ograniczenia w organizacji i funkcjonowania urzędów realizujących zadania publiczne. Ograniczenia te dotyczą bezpośredniej obsługi klientów Urzędu we wszystkich lokalizacjach Starostwa Powiatowego w Żywcu (ul. Krasińskiego 13, Al. Wolności 3, ul. Ks. Prałata Stanisława Słonki 24).

Klienci przede wszystkim powinni kontaktować się z pracownikami Urzędu we wszystkich sprawach prowadzonych w Starostwie Powiatowym w Żywcu drogą telefoniczną, elektroniczną lub przesyłać dokumenty pocztą bądź z wykorzystaniem platformy e-PUAP oraz SEKAP.

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI:

Przyjęcia klientów w Wydziale Komunikacji (Żywiec, Al. Wolność 2) realizowane będą po wcześniejszej rezerwacji kolejki na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Żywcu . W przypadku braku technicznych możliwości internetowej rezerwacji, wizytę w Wydziale można umówić telefonicznie pod numerem 33 860 16 02.

Wydawanie prawa jazdy. W celu umówienia wizyty w referacie prawa jazdy Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Żywcu prosimy o kontakt telefoniczny pod następującymi numerami telefonów: 33 860 16 11 / 33 860 16 13 / 33 860 16 25.Wszelkie opłaty związane z wydaniem lub wymianą prawa jazdy (w kwocie 100,50 zł) należy wpłacać na konto: 77 1560 1023 0000 9140 0000 0309

Potwierdzenie wpłaty na konto należy przesłać na adres e-mail komunikacja@zywiec.powiat.pl

Odbiór dowodu rejestracyjnego za pośrdnictwem Poczty Polskiej. Na wniosek właściciela pojazdu istnieje możliwość przesłania dowodu rejestracyjnego i decyzji za pośrednictwem Poczty Polskiej. W/w dokumenty przesyłane będą na adres wskazany we wniosku do rejestracji na koszt adresata/właściciela. Koszt przesłania w kwocie 8,50 zł uiszcza się przy złożeniu wniosku o rejestracje pojazdu – zgodnie z Ustawą z dnia 23.11.2012r. Prawo Pocztowe.

Zbycie lub nabycie pojazdu przez internet. Zgłoszenia zbycia lub nabycia pojazdu można dokonywać za pośrednictwem strony internetowej www.gov.pl

Godziny pracy Wydziału Komunikacji:Poniedziałek, Wtorek, Piątek 7.00 – 15.00 - obsługa klientów 7.30 – 14.30 Środa 7.00 – 17.00 - obsługa klientów – 7.30 – 16.30 Czwartek 7.00 – 13.00 - obsługa klientów – 7.30 – 12.30

WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI:

W Wydziale Geodezji (Żywiec, Al. Wolność 2) z dniem 13 lipca br. został uruchomiony system internetowej rezerwacji kolejki obsługi wniosków o wydanie materiałów z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Rezerwacji terminu można dokonać na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Żywcu .

Obsługa interesantów zamawiających materiały z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego będzie realizowana w godzinach funkcjonowania kasy w budynku będącym siedzibą Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Żywcu: Poniedziałek, Wtorek, Piątek 7.30 - 14.30; Środa 7.30 - 16.30; Czwartek 7.30 - 12.30

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA i OCHRONY ŚRODOWISKA:

W Wydziale Budownictwa oraz Ochrony Środowiska (Żywiec, ul. Krasińskiego 13) utrzymane zostają dotychczasowe obostrzenia epidemiczne w kontaktach bezpośrednich. Dlatego klienci przed wizytą w Urzędzie powinni najpierw skontaktować się telefonicznie lub drogą elektroniczną z pracownikiem merytorycznym danego Wydziału.

W trosce o zdrowie interesantów Starostwo informuje o obowiązujących zasadach sanitarnych na terenie obiektów Starostwa Powiatowego w Żywcu.

Wejście na teren obiektu możliwe jest wyłącznie przez wcześniejsze umówienie wizyty oraz:- wykonanie pomiaru temperatury- zakrycie maseczką ust i nosa- dezynfekcję dłoniZalecane jest również : założenie jednorazowych rękawiczek oraz korzystania z własnych przyborów do pisania.

UWAGA: Osoby umówione na wizytę w danym Wydziale będą wpuszczane do budynku na 10 minut przed terminem wizyty. GODZINY PRACY URZĘDU: Poniedziałek, Wtorek, Piątek 7.00 - 15.00; Środa 7.00 - 17.00; Czwartek 7.00 - 13.00

Wykaz numerów telefonów oraz adresów e-mail poszczególnych Wydziałów można znaleźć na stronie internetowej www.zywiec.powiat.pl lub uzyskać pod numerem telefonu 33 860 50 14.  

Reprezentacja Polski tańczy Poloneza... a potem impreza