NOwy komendant KPP Żywiec

i

Autor: KPP Żywiec

Mł. insp. Krzysztofow Czaja nowym komendantem Komendy Powiatowej Policji w Żywcu. Dziś odbyła się uroczystość przejęcia stanowiska

2021-02-26 18:32

Dzisiaj w siedzibie żywieckiej Komendy Policji odbyło się uroczyste zdanie stanowiska Komendanta Powiatowego Policji w Żywcu. Młodszy inspektor Michał Łukasik po ponad 8 latach piastowania funkcji szefa żywieckich policjantów oraz po ponad 30 latach służby w policyjnym mundurze odszedł na emeryturę. Jednocześnie, Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach inspektor Roman Rabsztyn, powierzył pełnienie obowiązków Komendanta Powiatowego Policji w Żywcu dotychczasowemu I Zastępcy mł. insp. Krzysztofowi Czaji.

Ceremonia rozpoczęła się od meldunku złożonego I Zastępcy Komendanta Powiatowego mł. insp. Krzysztofowi Czaji i wprowadzeniu sztandaru KPP w Żywcu. Mundurowi minutą ciszy uczcili funkcjonariuszy i pracowników Policji, którzy zmarli w wyniku zakażenia wirusem Sars-Cov-2. Po odczytaniu decyzji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach nastąpiło pożegnanie ze sztandarem przez dotychczasowego szefa żywieckiej jednostki. Po tym, mł. insp. Michał Łukasik złożył swojemu Zastępcy meldunek o zdaniu obowiązków Komendanta Powiatowego Policji w Żywcu.

Wcześniej mł. insp. Krzysztof Czaja w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach z rąk Komendanta Wojewódzkiego inspektora Romana Rabsztyna odebrał rozkaz o powierzeniu mu obowiązków na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Żywcu. Zdający obowiązki mł. insp. Michał Łukasik podziękował wszystkim policjantkom, policjantom i pracownikom cywilnym za zaangażowanie oraz wspólne lata służby na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Żywiecczyzny. Szef żywieckich policjantów podziękował również wszystkim osobom, instytucjom i organizacjom, na których wsparcie zawsze mógł liczyć.

Dotychczasowy I Zastępca mł. insp. Krzysztof Czaja podziękował odchodzącemu Komendantowi za lata wspólnej służby, za dbałość o bezpieczeństwo mieszkańców Żywiecczyzny oraz funkcjonariuszy i pracowników cywilnych żywieckiej jednostki oraz życzył mu realizacji dalszych planów i zamierzeń życiowych.

Wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów asp. szt. Maciej Dziergas, wspólnie z Przewodniczącym Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów st. asp. Wiesławem Kumorkiem wręczyli odchodzącemu Komendantowi, pamiątkowy ryngraf oraz medal nadany mu z okazji 30-lecia powstania NSZZ Policjantów. Związkowcy podziękowali za wspólne lata służby oraz realizowane wydarzenia sportowe. Komendant Straży Miejskiej w Żywcu Sławomir Walczak, podziękował za lata współpracy na rzecz bezpieczeństwa w Żywcu oraz życzył powodzenia na nadchodzący czas.

Wydarzenie mimo swojej rangi, z uwagi na panującą w kraju epidemię COVID-19, miało skromniejszy charakter oraz odbywało się z zachowaniem ścisłego reżimu sanitarnego. Uroczystość była transmitowana online do komisariatów oraz wydziałów żywieckiej jednostki. Komendanci i naczelnicy mogli na żywo obserwować to doniosłe wydarzenie.

Krwawy atak w Warszawie. 18-latek pociął taksówkarza nożem