Warto tworzyć tego typu przedsiębiorstwa

i

Autor: FB OWES Bielsko-Biała

Masz pomysł - zgłoś się - masz szansę na zdobycie wsparcia, by rozkręcić działalność

2022-01-12 12:41

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej z Bielska-Białej ma środki na wspieranie tworzenia przedsiębiorstw społecznych

Czym są przedsiębiorstwa społeczne?

- To fundacje, stowarzyszenia, kluby sportowe, spółki z o.o. non profit czy spółdzielnie socjalne. Czyli podmioty, które nie są nastawione na zysk. Jeśli jednak taki wypracują, przekazują go na cele społeczne, bądź na reintegrację społeczno-zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - wyjaśnia.

Na jakie wsparcie mogą liczyć osoby, które zdecydują się utworzyć tego typu przedsiębiorstwo?

- Podstawa to 24 tysiące złotych na utworzenie miejsca pracy - informuje nasza rozmówczyni. - Te środki mogą być przeznaczone między innymi na sprzęt, wyposażenie czy samochód albo promocję przedsięwzięcia, by zdobyć nowe rynki zbytu. Jest jeszcze wsparcie pomostowe w wysokości do 1000 złotych na osobę, którą taki podmiot zatrudni. Jest jeszcze trzecia forma wsparcia - wparcie przedłużone, przez pierwsze trzy miesiące to 800 złotych, w kolejnych trzech to 600 złotych z przeznaczeniem na zatrudnioną osobę. Wsparcie finansowe trwa przez rok.

Dodatkowo, każdy kto zdecyduje się na podjęcie takiego wyzwania może liczyć też na wsparcie merytoryczne ośrodka czyli szkolenia dla prowadzących, szkolenia zawodowe dla przyszłych pracowników, a także bezpłatną opiekę księgową przez rok i doradztwo biznesowe.

Choć nabór wniosków trwać będzie od 1 do 14 marca 2022 roku, ale warto już dziś zgłosić się na konsultacje pomysłów. Powadzenia!

Przedsiębiorstwo społeczne - to ma sens - mówi Paulina Białek
Poradnik Zdrowie: LONG COVID