IV Gala Polskiego Czerwonego Krzyża w Żywcu

2022-11-26 19:20

Spotkanie było okazją do podziękowań i wyróżnień

Piękna historia

Od 87 lat Polski Czerwony Krzyż zajmuje się organizacją i promocją honorowego krwiodawstwa oraz uświadamiania znaczenia krwi w ratowaniu życia i zdrowia ludzkiego. W 1935 roku Polski Czerwony Krzyż utworzył pierwszy w Polsce Instytut Pobierania (przetaczania) i Konserwacji Krwi przy Szpitalu Głównym Polskiego Czerwonego Krzyża w Warszawie pod kierownictwem Henryka Gnoińskiego. Już rok później uruchomiono w Łodzi Centralną Stację Wypadkową z Ośrodkiem Przetaczania Krwi, a w 1938 powstał Ośrodek Przetaczania Krwi w Krakowie. Honorowymi krwiodawcami w czasie II wojny światowej były najczęściej kobiety.W okresie powojennym Polski Czerwony Krzyż zajął się odbudową placówek ochrony zdrowia, a w tym także pracujących na ich potrzeby stacji krwiodawstwa. Pierwsza z nich utworzona została w marcu 1945r. w Łodzi. Do roku 1948 było już ich 8 w różnych częściach kraju.Upaństwowienie w 1958 roku szpitali, placówek opieki zdrowotnej, stacji pogotowia i stacji krwiodawstwa nie zakończyło jednak aktywności Polskiego Czerwonego Krzyża na polu krwiodawstwa. Zakończyło się - tylko płatne oddawanie krwi. Rok 1958 traktowany jest również jako oficjalny początek honorowego krwiodawstwa w Polsce. Właśnie w 1958 pozyskiwano 2,5% krwi od honorowych dawców, a w 1992 roku już 99%! Kolejne lata, to aktywna działalność honorowych dawczyń i dawców krwi, którzy rozumiejąc znaczenie leczenia krwią i lekami krwiopochodnymi prężnie włączają się w rozwój ruchu czerwonokrzyskiego. Powołują do życia kluby Honorowych Dawców Krwi, które są faktycznie „ŻYWYMI BANKAMI KRWI”.

Z Żywiecczyzny popłynęło ponad 1000 litrów krwi

Od listopada 2021 do dnia dzisiejszego zorganizowane zostały w powiecie żywieckim 24 akcje poboru krwi, dzięki którym pozyskano 236 litrów i 400 ml krwi. Klub HDK PCK przy UM w Żywcu - 7 akcji /jedną odwołano/, pobrano 77 litrów 950ml krwi.Klub HDK PCK Radziechowy-Wieprz - 5 akcji, pobrano 40 litrów 950ml krwi. + akcja 20 listopadaKlub HDK PCK przy UG Łękawica – 3 akcje, pobrano 28 litrów 350ml krwi.Klub HDK PCK przy UG w Koszarawie – 2 akcje /jedną odwołano/, pobrano 11 litrów 700 ml krwi.Klub HDK PCK przy UG w Czernichowie 3 akcje /jedną odwołano/, pobrano 27 litrów 600 ml krwi.W szkołach ponadpodstawowych zorganizowano 4 akcje poboru krwi pozyskując 49 litrów i 850 ml krwi. W tym roku pozostała do przeprowadzenia akcja poboru krwi w ZSAiO w Żywcu - Moszczanicy. W Punkcie Poboru Krwi w Żywcu zarejestrowano 1986 dawczyń i dawców od których pobrano ponad 850 litrów krwi .Łącznie w 2021r. udało się pozyskać ogółem 1008 litrów i 650ml krwi.- Te liczby robią wrażenie, ale nie to jest najważniejsze - mówił podczas gali Paweł Tomiczek prezes Klubu HDK PCK przy Urzędzie Miejskim w Żywcu. - Najważniejsze, że wszyscy - we współpracy z samorządem - działamy w jednej sprawie - dla ratowania zdrowia i życia drugiego człowieka… - podkreślał.Gala była okazją do podziękowań dla oddających krew oraz najbardziej wspierających działalność stowarzyszenia w ostatnich latach.Za długoletnią działalność wolontariacką, systematyczne wspieranie Polskiego Czerwonego Krzyża w Żywcu w skuteczną realizację zadań statutowych stowarzyszenia zostali wyróżnieni: Medalem ZASŁUŻONY HONOROWY DAWCA KRWI ZASŁUŻONY DLA ZDROWIA NARODU zostali wyróżnieni:- Paweł Piotr Latacz - Marek Pszczółka- Daniel Baruciak - Andrzej Musiał- Paweł Kupczak - Rafał Satława- Andrzej Roczyna - Piotr WieczorekOdznaką ZASŁUŻONY HONOROWY DAWCA KRWI Io zostali wyróżnieni:- Tomasz Staszkiewicz - Irena Wolanin- Lucyna Stasica - Krzysztof Janik /I i IIo/- Andrzej KudziaO oprawę artystyczną gali zadbali uczniowie Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych.

Relacja z IV Gali Polskiego Czerwonego Krzyża w Żywcu
Polska - Arabia Saudyjska. Strefa Kibica na Stadionie Śląskim