Filia Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Bielsku-Białej bez pozytywnej opinii

i

Autor: Śląski Uniwersytet Medyczny/FB

Edukacja

Filia Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Bielsku-Białej bez pozytywnej opinii. Co dalej?

2023-11-02 13:24

Uruchomiona niedawno filia Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Bielsku-Białej nie otrzymała pozytywnej opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Powód? M.in. brak odpowiedniej do kształcenia infrastruktury. Co to znaczy?

Brak pozytywnej opinii dla kierunku lekarskiego w Bielsku-Białej

Ta informacja spadła na filię Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Bielsku-Białej jak grom z jasnego nieba. Nie otrzymała pozytywnej opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej, na czele z lekarzem Damianem Pateckim, przewodniczącym komisji kształcenia NIL.

PKA opinię wydała w formie uchwały już w lipcu tego roku, jednak dopiero kilka dni temu sprawa wyszła na jaw.

Wskazanych zostało kilka uchybień, takich jak m.in. to, że nie ma szczegółów dotyczących powierzchni filii czy informacji o księgozbiorze, który ma się znajdować w docelowo utworzonej bibliotece. Pojawił się też zarzut, że uczelnia nie posiada odpowiednio dobranej do kształcenia na kierunku lekarskim infrastruktury. 

Oto zarzuty:

1. Uczelnia nie przedstawiła żadnych konkretnych argumentów przemawiających za koniecznością utworzenia kierunku lekarskiego w nowotworzonej filii w Bielsku-Białej (…).

2. Utworzenie filii uczelni w Bielsku-Białej nie jest zgodne ze strategią uczelni (…).

3. Uczelnia nie przedstawiła wzoru żadnego dokumentu, w którym planuje się dokumentowanie osiągnięcia efektów uczenia się zaplanowanych dla praktyk zawodowych (…).

4. Metody weryfikacji efektów uczenia się są jednakowe dla wszystkich zajęć. Określono je bardzo ogólnie, tj. egzamin praktyczny, egzamin ustny, testowy, pisemny, obserwacja (...).

5. Informacje o kadrze są przygotowane w sposób utrudniający ocenę (…).

6. Uczelnia nie zapewnia infrastruktury niezbędnej do prowadzenia kształcenia na kierunku lekarskim w filii w Bielsku-Białej (…).

7. Uczelnia w wynajętych pomieszczeniach planuje utworzenie biblioteki i czytelni w filii w Bielsku-Białej. Nie ma informacji o powierzchni biblioteki i księgozbiorze, który będzie tam dostępny (...).

8. Uczelnia nie przedstawiła żadnych konkretnych informacji o sprzęcie planowanym do zakupu, nie ma informacji ani co zakupi ani w jakiej liczbie (...).

- Opinia PKA nie jest wiążąca - odpowiada rzecznik ŚUM Agata Pustułka

W większości opinie Polskiej Komisji Akredytacyjnych o studiach lekarskich otwieranych w tym roku przez publiczne i prywatne uczelnie są bardzo krytyczne. PKA zarzuca w nich brak kadry, infrastruktury, podręczników i prosektoriów. Mimo to większość ocenionych negatywnie uczelni rozpoczęła nabór na kierunek lekarski. Otrzymały na to zgodę ministra edukacji Przemysława Czarnka" - cytujemy GW.

Filia mieści się przy ulicy 1 Dywizji Pancernej 45 w Bielsku-Białej. Kierunek lekarski otwarty został w październiku 2023 r. Przygotowano 51 miejsc w trybie stacjonarnym i 24 w niestacjonarnym. Na jedno miejsce było aż 14. kandydatów (dla porównania w SUM w Katowicach aplikowało dziewięciu chętnych na jedno miejsce).

Na wszystkie uwagi PKA odpowiedzieliśmy niezwłocznie i jesteśmy w stanie w każdej chwili poddać się jej kontroli, opinia PKA nie była wiążąca - odpowiada Agata Pustułka, rzeczniczka prasowa SUM.

W Wapienicy prowadzone są następujące zajęcia: histologia, cytologia i embriologia, biochemia z elementami chemii, biologia molekularna, genetyka, kwalifikowana pierwsza pomoc i elementy pielęgniarstwa, biofizyka, informatyka, podstawy badań naukowych, historia medycyny, etyka lekarska i język angielski. 

Źródło informacji: rynekzdrowia.pl, GW.

Wiadomości ze Śląska

i

Autor: Archiwum Eski Link: https://www.eska.pl/slaskie/