kościół pw Matki Bożej Częstochowskiej w Przybędzy

i

Autor: Parafia w Przybędzy

Dyspensa od niedzielnej mszy. Diecezja Bielsko-Żywiecka informuje o zasadach obowiązujących min. w kościołach w żółtej i czerwonej strefie

2020-10-21 12:54

Biskup Bielsko-Żywiecki udziela aż do odwołania dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy św. dla wszystkich wiernych Diecezji i przebywających na terenie Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Zachęcamy do uczestnictwa we Mszy św. poprzez środki masowego przekazu oraz wspólną modlitwę w rodzinach. W sposób szczególny o skorzystanie z dyspensy prosimy osoby starsze, przewlekle chore i te, dla których infekcja stanowi wysokie ryzyko.

W strefie żółtej : obecnie miasto Bielsko-Biała i powiat bielski:w kościołach może przebywać 1 osoba na 4m2 powierzchni. Nie wolno się gromadzić wokół kościoła.W strefie czerwonej (powiaty: cieszyński, oświęcimski, wadowicki i żywiecki: w kościołach może przebywać 1 osoba na 7m2 powierzchni. Nie wolno się gromadzić wokół kościoła. Obowiązuje zakaz organizowania wesel i innych spotkań (chrzciny, I Komunia św., stypy).

 • Zachęcamy, w miarę możliwości, do uczestniczenia we Mszy św. w tygodniu, zachowując wszystkie zalecenia sanitarne;
 • Do odwołania zostaje zawieszone udzielanie sakramentu bierzmowania;
 • Do odwołania zostają odwołane wszystkie wizytacje kanoniczne;
 • W kościołach i kaplicach nie korzystamy z posługi chóru i scholi;
 • Liczba osób mogących przebywać w kościele podczas Mszy św. i nabożeństw będzie podana na drzwiach kościołów i na stronach internetowych parafii;-Wszyscy obecni w kościele (kaplicy) – oprócz sprawującego liturgię – mają obowiązek pełnego zasłaniania nosa i ust (maseczka);
 • Maseczki obowiązkowo powinni nosić również posługujący w czasie liturgii (służba liturgiczna, kościelny);
 • Obowiązek noszenia maseczek obowiązuje na cmentarzu – dotyczy wszystkich, oprócz sprawującego posługę;
 • Obowiązek noszenia maseczek obowiązuje również w czasie ślubów i chrztów – dotyczy wszystkich oprócz sprawujących posługę;
 • Zachęcamy wiernych do przyjmowania Komunii świętej na rękę. W czasie każdej Mszy świętej i nabożeństwa należy umożliwić wiernym przyjmowanie Komunii świętej zarówno na rękę jak i do ust (jeżeli Komunii świętej udziela jeden ksiądz najpierw udziela na rękę, później do ust, jeżeli Komunii świętej udziela więcej szafarzy należy określić miejsca i sposób udzielania);
 • Pogrzeby organizujemy zachowując przepisy dotyczące ilości wiernych w kościele. Nie ma przeciwskazań do wnoszenia trumny z ciałem osoby zmarłej (w tym na Covid19) do kościoła;
 • Sakrament małżeństwa: prosimy narzeczonych, którzy w najbliższym czasie mają zawierać związek małżeński o skontaktowanie się z parafią, aby ustalić dalsze postępowanie (przeniesienie ślubu, bądź jego sprawowanie ze świadomością zakazu organizowania wesela);
 • Uroczystość Wszystkich Świętych: Bardzo prosimy, aby cmentarze nawiedzać w dni poprzedzające i po uroczystości, o zrezygnowanie z wyjazdów na cmentarze w innych miejscowościach i o nie organizowanie spotkań rodzinnych. W Uroczystość Wszystkich Świętych i w Dzień Zaduszny nie organizujemy procesji na cmentarze i Mszy św. polowych na cmentarzach. Nabożeństwo za zmarłych można zorganizować w kościele zachowując obowiązujące przepisy dotyczące ilości wiernych w kościele-informuje diecezja bielsko - żywiecka.
Mistrz świata karmi gołębie na kwarantannie