Uczniowie Specialanego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Żywcu na wycieczce

i

Autor: SOSZW Żywic FB

Dofinansują 15 wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę". Porozumienie w tej sprawie podpisali: Starostwo w Żywcu i Ministerstwo Edukacji i Nauki

2022-05-23 19:53

Porozumienie zostało podpisane pomiędzy Powiatem Żywieckim, a Ministrem Edukacji i Nauki. Dotyczy realizacji piętnastu wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę”. Całość przedsięwzięcia to koszt 288 779,75 zł, w tym dofinansowanie Ministerstwa Edukacji i Nauki w kwocie 172 915,00 zł oraz wkład własny w wysokości 115 864,75 zł.

 Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.

Ze wsparcia wynoszącego 80% kosztów organizacji wycieczki skorzystają (realizacja wycieczek do dnia 24 czerwca 2022 r.) uczniowie:

1. I Liceum Ogólnokształcącego w Żywcu – 3 wycieczki.

2. Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce: Liceum Ogólnokształcącego – 1 wycieczka: Technikum – 1 wycieczka.

3. Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu: V Liceum Ogólnokształcącego – 1 wycieczka: Technikum nr 6 – 1 wycieczka : Branżowej Szkoły I stopnia nr 5 – 1 wycieczka.

4. Zespołu Szkół Zawodowych w Węgierskiej Górce:Technikum – 1 wycieczka.

5. Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu: Technikum nr 3 – 3 wycieczki: Branżowej Szkoły I stopnia nr 3 – 1 wycieczka.

6. Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żywcu:Szkoły Podstawowej nr 10 – 2 wycieczki.