kościół

i

Autor: Pixabay

Do Prokuratury Generalnej wpłynęło zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez duchownych diecezji bielsko-żywieckiej. Kuria odpowiada

2021-03-12 12:32

Zawiadomienie wystosowała komisja do spraw pedofilii. Dotyczy arcybiskupa diecezji krakowskiej Stanisława Dziwisza, emerytowanego ordynariusza diecezji bielsko-żywieckiej bp. Tadeusza Rakoczego, obecnego biskupa diecezji bielsko-żywieckiej Romana Pindla oraz biskupa pomocniczego Piotra Gregera. Chodzi o sprawę Janusza Szymika, który w latach 80-tych był molestowany seksualnie przez księdza z parafii w Międzybrodziu Bialskim. Mężczyzna zawiadomił o tym czterech biskupów jednak heirarchowie kościelni nie podjęli zdecydowanych działań w celu wyjaśnieniu sprawy. Teraz mają stanąć przed prokuratorem.

W odpowiedzi na wczorajsze doniesienia Centrum Informacyjno-Medialne Diecezji Bielsko-Żywieckiej wystosowało w tej sprawie specjalny komuniakt :

Dostrzegając wielki dramat oraz ból, jaki przeżywają osoby pokrzywdzone, mając na uwadze ich prawo do sprawiedliwości oraz kierując się dobrem, także dzieci i młodzieży, uważamy współdziałanie z państwowymi organami ścigania za jedną z głównych zasad skutecznego zwalczania wykorzystania seksualnego małoletnich.

Zgodnie z nowelizacją prawa karnego, która weszła w życie 13 lipca 2017 roku oraz znowelizowanymi wytycznymi Konferencji Episkopatu Polski z 6 czerwca 2017 roku, wszystkie zgłoszone przypadki są przekazywane państwowym organom ścigania. Podczas spotkania z przedstawicielem państwowych organów ścigania kanclerz kurii przekazał również wszystkie zgłoszone przypadki z okresu przed nowelizacją wyżej wspomnianego prawa, w tym także sprawę, która jest przedstawiana w doniesieniach medialnych.

Pragniemy jeszcze raz przypomnieć, że sprawa przedstawiana w dzisiejszych doniesieniach medialnych została zbadana w 2014 roku, kiedy Biskup Roman Pindel, krótko po objęciu diecezji, otrzymał zgłoszenie o możliwości popełnienia przestępstwa:

06 stycznia 2014 – Bp Roman Pindel zostaje Biskupem Diecezji Bielsko-Żywieckiej

27 stycznia 2014 – przyjęcie zgłoszenia Pokrzywdzonego

14 lutego 2014 – rozpoczęcie dochodzenia wstępnego

24 czerwca 2014 – decyzja Kongregacji Nauki Wiary o rozpoczęciu karnego procesu administracyjnego

12 listopada 2014 – powołanie trybunału do przeprowadzenia karnego procesu administracyjnego

16 kwietnia 2015 – dekret karny kończący proces administracyjny

13 grudnia 2017 – prawomocny dekret Kolegium do Spraw Rekursów w Sprawach Zarezerwowanych Kongregacji Nauki Wiary

Deklarujemy dalszą współpracę z państwowymi organami ścigania, szczególnie w sprawach mających na celu ochronę dzieci i młodzieży i wyjaśnianie zgłaszanych przypadków nadużyć wobec osób małoletnich.

Centrum Informacyjno-MedialneDiecezji Bielsko-Żywieckiej”.

Policjanci z Torunia eskortowali rodzącą kobietę!