Kolejowe konsultacje

i

Autor: pixabay

Burmistrz przypomina o kolejowych konsultacjach

2022-12-08 16:51

W przyszłym tygodniu konsultacje z mieszkańcami - zgłoszenia uczestników - tylko do piątku

W związku z realizacją przez konsorcjum firm Arcadis sp. z o.o. (lider)/ Infra – Centrum Doradztwa sp. z o.o./ Instytut Kolejnictwa, projektu pn. Opracowanie studium wykonalności dla zadania „Prace na linii kolejowej nr 139 na odcinku Czechowice Dziedzice – Bielsko Biała – Żywiec – granica Państwa", zapraszamy Państwa na spotkania konsultacyjne.Spotkania mają na celu zaprezentowanie Państwu planowanych prac obejmujących przebudowę lub likwidację istniejących przejazdów kolejowo-drogowych znajdujących się w zarządzie między innymi Burmistrza miasta Żywiec. Z uwagi na planowane zwiększenie prędkości modernizowanej linii kolejowej nr 139 na wskazanym odcinku, konieczne jest dostosowanie przejazdów do nowych parametrów technicznych. W trakcie spotkania przekażemy Państwu szczegółowe informacje dotyczące proponowanych rozwiązań projektowych dla poszczególnych przejazdów oraz odpowiemy na dodatkowe pytania z Państwa strony. Udział w powyższych konsultacjach pozwoli wprowadzić Państwa w szczegółowe założenia projektowe oraz ułatwi wykonanie kolejnych etapów projektu.Dodatkowo, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przekazanie mieszkańcom informacji o powyższym spotkaniu konsultacyjnym.Przedmiotowy projekt obejmuje prace na linii kolejowej nr 139 pomiędzy stacją Czechowice-Dziedzice a granicą polsko-słowacką w rejonie stacji Zwardoń. Projekt realizowany jest na zlecenie zarządcy infrastruktury kolejowej, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.Opis Przedmiotu Zamówienia dla przedmiotowego opracowania jest dostępny pod adresem: https://platformazakupowa.plk-sa.pl/ w zakładce: Postępowania rozstrzygnięte. Nr przetargu: 9090/IREZA4/00998/00256/20/P.W ramach studium wykonalności przeanalizowane zostaną różne warianty modernizacji linii kolejowej, w celu wyselekcjonowania optymalnego wariantu realizacji inwestycji. Następnie dla wybranego wariantu inwestycji zostanie sporządzona dokumentacja dla dalszych etapów realizacji przedsięwzięcia.

Spotkania konsultacyjne odbędą się w Starostwie Powiatowym w Żywcu, ul. Krasińskiego 13, 34-300 Żywiec. Zaplanowano przeprowadzenie dwóch spotkań:• 14 grudnia br. (środa), o godz. 10:00 – spotkanie dotyczące elementów inwestycji zlokalizowanych na terenie gmin: Łodygowice, Żywiec, Radziechowy-Wieprz i Węgierska Górka.• 14 grudnia br. (środa), o godz. 13:00 – spotkanie dotyczące elementów inwestycji zlokalizowanych na terenie gmin Milówka i Rajcza.Organizatorzy proszą o potwierdzenie udziału w spotkaniu na adres mailowy: konsultacje.lk139@arcadis.com do 9 grudnia br. (piątek). W przypadku pytań osobą kontaktową jest: Przemysław Flaga (+48 726 002 952)

Otwarcie kliniki Budzik w Warszawie