Inwestycje

Budowa trasy S1 z Bielska-Białej do Mysłowic z poślizgiem. Termin przesunięty

Trasa S1 zostanie wybudowana z poślizgiem. Nie uda się dotrzymać pierwotnych terminów inwestycji. Przyczyną są czasochłonne procedury oraz konieczność przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko. Prace na budowie S1 nadal trwają. Droga ekspresowa S1 na odcinku od węzła Kosztowy II w Mysłowicach do węzła Suchy Potok w Bielsku-Białej przebiegać będzie po nowym śladzie.

Trasa S1 na odcinku od węzła Kosztowy II w Mysłowicach do węzła Suchy Potok w Bielsku-Białej przebiegać będzie po nowym śladzie. Cały odcinek zlokalizowany jest na terenie województwa śląskiego i małopolskiego, w powiatach: bieruńsko-lędzińskim, pszczyńskim, oświęcimskim oraz bielskim, na terenie gmin: Bojszowy, Miedźna, Brzeszcze, Wilamowice.

Budowa S1 jest podzielona na cztery odcinki i każdy ma inny termin zakończenia prac. Już dzisiaj wiadomo, że ostateczne daty zostaną przesunięte o kilka miesięcy.

Zakończenie robót pierwotnie przewidywane jest dla:- Odcinka I/B Węzeł Kosztowy II (z węzłem) – węzeł Bieruń (bez węzła) na dzień 4 października 2025 r.- Odcinka I/A węzeł Bieruń (z węzłem) - węzeł Oświęcim (bez węzła) wraz z obwodnicą Bierunia na dzień 15 grudnia 2024 r.- Odcinka II węzeł Oświęcim (z węzłem) – Dankowice na dzień 26 lipca 2024 r.- Odcinka III Dankowice – węzeł Suchy Potok (z węzłem) na dzień 16 sierpnia 2024 r

Zobacz najnowsze zdjęcia z budowy

Budowa trasy S1. Kiedy zakończenie inwestycji?

Nowe terminy zakończenia inwestycji nie są jeszcze znane. Związane jest to m.in. z tym, że dopiero 18 stycznia ministerstwo wydało zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dla odcinka Oświęcim - Dankowice wraz z węzłem drogowym. A 2 lutego ukazało się obwieszczenie wojewody o przeprowadzeniu ponownej oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa na realizację obwodnicy Bierunia od węzła Bieruń do węzła Oświęcim.

Realnym terminem zakończenia prac jest rok 2025 - informuje Marek Prusak, dyrektor GDDKiA w Katowicach w rozmowie w DZ.

Dla kierowców przejazd drogą ekspresową będzie korzystny ze względu na skrócenie czasu przejazdu i podniesienie bezpieczeństwa na drodze poprzez zmniejszenie liczby skrzyżowań i zlikwidowanie bezpośrednich wjazdów na drogę z pól i posesji.

Jak się mówi kocham Cię po śląsku? QUIZ Śląski słownik miłosny

Pytanie 1 z 14
Jak się mówi po śląsku kocham Cię