Akredytacja dla zakładu bielskiego szpitala

i

Autor: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej

Bielski Zakład Patomorfologii z akredytacją Ministerstwa Zdrowia

2023-01-12 19:04

Zakład Patomorfologii Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej uzyskał akredytację Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Jednostka bielskiego szpitala uzyskała najwyższą w Polsce liczbę punktów.

Dr n. med. Piotr Wandzel, kierownik Zakładu Patomorfologii Szpitala Wojewódzkiego wyjaśnił, że akredytację otrzymuje się po uzyskaniu co najmniej 75 procent punktów, z ogólnej liczby przyznawanej przez Ministerstwo Zdrowia. - Nasz zakład osiągnął 96 procent. Jesteśmy jedyną placówką w Polsce z tak wysokim wynikiem - powiedział kierownik. Akredytację Ministerstwa Zdrowia oraz świetny wynik udało się osiągnąć dzięki zaangażowaniu całego zespołu, który pracuje w Zakładzie Patomorfologii Szpitala Wojewódzkiego. Wdrożenie wszystkich procedur trwało prawie rok.

Kompleksową wizytację przeprowadziło Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, będące jednostką Ministerstwa Zdrowia. Sprawdzano przebieg całego procesu badania patomorfologicznego od pobrania materiału cytologicznego lub tkankowego w celu wykonania badania mikroskopowego aż po ustalenie rozpoznania. - Wdrożyliśmy procedury, które szczegółowo określają jak pracować z każdym rodzajem pobranej tkanki np.: wyciętą nerką, pęcherzykiem żółciowym, czy próbkami z macicy. Chodzi o wprowadzenie jednakowych standardów pracy, aby nie dochodziło do sytuacji, że np.: w jednym zakładzie patomorfologii pobiera się trzy wycinki, w innym pięć, a w kolejnym pięćdziesiąt - powiedział dr Wandzel.Jednocześnie Zakład Patomorfologii Szpitala Wojewódzkiego monitoruje czas dostarczania materiału z bloku operacyjnego, czas przebywania pobranego materiału w formalinie oraz czas potrzebny do postawienia rozpoznania patomorfologicznego - Akredytacja gwarantuje, że wszędzie pobierana jest taka sama ilość próbek i stosowane takie same metody ich badania. Na koniec rozpoznanie patomorfologiczne w przypadku nowotworów przybiera postać raportu synoptycznego z określeniem wszystkich czynników predykcyjnych - w tym badań genetycznych i molekularnych- potrzebnych do dalszego leczenia. Dzięki temu np. onkolog z każdego ośrodka w Bielsku-Białej i poza nim, który bierze do ręki raport przygotowany u nas wie, że zachowaliśmy najwyższe normy i podane przez nas wyniki są wiarygodne - podkreślił dr n. med. Piotr Wandzel.

Dodatkowo specjaliści z CMJ sprawdzali bezpieczeństwo i higienę pracy zespołu pracującego w Zakładzie Patomorfologii Szpitala Wojewódzkiego, w tym m.in. zabezpieczenie przed zakażeniami.

Zakład Patomorfologii Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej posiada także licencję Polskiego Towarzystwa Patologów na prowadzenie badań histopatologicznych, histochemicznych, immunohistochemicznych, śródoperacyjnych i cytologicznych.Patomorfologia zajmuje się rozpoznawaniem, klasyfikacją oraz czynnikami prognostycznymi chorób na podstawie zmian morfologicznych w tkankach i narządach. To nauka interdyscyplinarna - bierze udział w diagnostyce i leczeniu chorób wielu specjalności. Wyniki badania patomorfologicznego są m.in. kluczowe dla leczenia osób z chorobami nowotworowymi.Obecnie akredytację Ministerstwa Zdrowia posiada 25 zakładów patomorfologii w Polsce.

Skalpel: Pan Andrzej nie miał żadnych objawów, ale chirurg znalazł dwa guzy. "Czasami tylko źle się czułem"