Termomodernizacja placówek użyteczności publicznej Powiatu Żywieckiego -

i

Autor: Starostwo Powiatowe w Żywcu

35 mln złotych na termomodernizację, to realny wkład Powiatu Żywieckiego w aktywną walkę ze smogiem na Żywiecczyźnie

2020-12-03 16:58

Powiat Żywiecki w ramach podpisanej umowy uzyskał dofinansowanie na największy na Żywiecczyźnie projekt pn.: „Termomodernizacja placówek użyteczności publicznej Powiatu Żywieckiego - cz. I”, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO WSL 2014-2020. W ramach projektu zostanie wykonana kompleksowa termomodernizacja 5 budynków użyteczności publicznej Powiatu Żywieckiego:

• Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Żywcu ul. Kopernika 77 – wartość inwestycji 2 645 941,00 zł,

• I Liceum Ogólnokształcące w Żywcu ul. Słowackiego 2 – wartość inwestycji 8 527 956,73 zł,

• Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych i Milówce ul. Dworcowa 17 – wartość inwestycji 2 563 746,66 zł,

• Zespół Szkół Ekonomiczno - Gastronomiczny w Żywcu ul. Mickiewicza 6 – wartość inwestycji 6 721 627,11 zł,

• Starostwo Powiatowe w Żywcu ul. Krasińskiego 13 – wartość inwestycji 4 362 735,88 zł.

Dodatkowo w ramach dotacji ze środków unijnych Powiat Żywiecki realizuje także termomodernizację 3 obiektów:

• Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu-Moszczanicy ul. Moszczanicka 9 – wartość inwestycji 6 348 840,26 zł,

• Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Żywcu ul. Kopernika 5 – wartość inwestycji 1 401 335,57 zł,

• Budynek Przychodni Rejonowej w Żywcu (obok Policji) – wartość inwestycji 2 745 298,01 zł.

Łączny koszt wszystkich wyżej wymienionych inwestycji powiatowych wynosi ponad 35 mln złotych i stanowi realny wkład Powiatu Żywieckiego w aktywną walkę ze smogiem na Żywiecczyźnie. Przyjmuje się, że termomodernizacja jednego obiektu wraz wymianą źródeł ciepła daje efekt jak w przypadku likwidacji „kopciuchów” w kilkuset budynkach jednorodzinnych.Roboty budowlane obejmują między innymi: ocieplenie ścian, ocieplenie stropodachów, wymianę okien zewnętrznych, wymianę drzwi zewnętrznych, modernizacje instalacji c.o. i c.w.u. wraz z montażem instalacji solarnych, montaż instalacji fotowoltaicznych, modernizacje oświetlenia wbudowanego oraz modernizacje kotłowni lub węzłów cieplnych.

Główny cel projektu to zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym. Realizacja celu głównego projektu nastąpi poprzez termomodernizację i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń atmosferycznych powstałych podczas spalania paliw na potrzeby ogrzewania oraz oświetlenia obiektów objętych projektem. Celami szczegółowymi projektu są: poprawa efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie rocznego zużycia energii, większa oszczędność energii elektrycznej i cieplnej oraz zmniejszenie kosztów związanych z ogrzewaniem budynków publicznych, redukcja emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń do atmosfery, zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ogólnym zużyciu energii, a także poprawa warunków społeczno-ekonomicznych życia wspólnoty lokalnej.

Bajkowy autobus w Tarnowie