LIS- Program Lokalnych Inicjatyw Społecznych

i

Autor: Żywiec Zdrój

120 tys. zł do podziału w trzech żywieckich gminach. Wraca program grantowy LIS-Lokalnych Inicjatyw Społecznych

2021-12-29 15:16

Szlifujcie pomysły, szukajcie partnerów i piszcie projekty! Ruszyła czwarta edycja programu grantowego Lokalne Inicjatywy Społeczne Żywiec Zdrój. Do końca stycznia można składać wnioski o granty. Pula grantów do podziału w trzech żywieckich gminach wynosi 120 tys. Aby projekt otrzymał dofinansowanie, musi być realizowany na terenie jednej z trzech gmin Żywiecczyzny: Jeleśni, Radziechowach-Wieprzu lub Węgierskiej Górce. Wkład własny nie jest konieczny, a maksymalna kwota grantu to 10 tys. zł.

  Mural w Jeleśni, rewitalizacja łęgów w Wieprzu, miasteczko rowerowe w Węgierskiej Górce… to tylko wybrane przykłady z ponad 40 projektów, jakie dzięki grantom od firmy Żywiec Zdrój S.A. zrealizowano w ostatnich latach na Żywiecczyźnie. Teraz nadszedł czas na kolejne ciekawe inicjatywy! Ruszyła bowiem czwarta edycja programu.

Liczy się współpraca.

- W tej edycji chcemy postawić na rozwój współpracy między organizacjami i podmiotami działającymi na terenie gmin objętych programem grantowym – podkreśla Magdalena Konowrocka, Kierownik ds. Zrównoważonego Rozwoju w firmie Żywiec Zdrój. - Dlatego w tym roku wprowadziliśmy priorytetowe kryterium – partnerstwa przy realizacji projektów grantowych. Komisja konkursowa oceniając wnioski będzie zwracała uwagę na to, czy do realizacji projektu pozyskano dodatkowych partnerów. Jeśli tak, będzie możliwość otrzymania dodatkowych punktów.

Proste zasady

Ważną nowością jest również Baza Wiedzy i Inspiracji Lokalnych Inicjatyw Społecznych (BWILIS). Co to takiego? To zbiór zagadnień tematycznych, na których powinny się opierać projekty grantowe. Tworzą go powszechnie dostępne źródła wiedzy, baza dobrych praktyk oraz wzorcowych projektów, którymi warto się inspirować podczas tworzenia własnych wniosków. Zgodność projektów z BWILIS jest bowiem ważnym kryterium oceny wniosków.

W tym roku pula grantów do podziału w trzech gminach wynosi 120 tys. zł. Beneficjentami programu mogą zostać organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich, czy fundacje. Regulamin konkursu dopuszcza również osoby prywatne, o ile utworzą one nieformalną grupę działania i pozyskają do swoich pomysłów instytucję, która zostanie ich patronem. Aby projekt otrzymał dofinansowanie, musi być realizowany na terenie jednej z trzech gmin Żywiecczyzny: Jeleśni, Radziechowach-Wieprzu lub Węgierskiej Górce. Wkład własny nie jest konieczny, a maksymalna kwota grantu to 10 tys. zł.

Jak aplikować?

Granty można realizować w czterech kategoriach konkursowych: W zgodzie z naturą, Powrót do źródeł, Dbajmy o zdrowie oraz Świadome bezpieczeństwo. Wnioski należy składać mailowo, a wszystkie dokumenty i formularze dostępne są na stronie www.lis-zywiec-zdroj.pl w zakładce „Nowy nabór”. Tam również znajdziecie wszystkie informacje na temat programu. Grantobiorcy na złożenie wniosku mają czas do końca stycznia 2022 roku.

Spłoszone konie z saniami na trasie do Morskiego Oka